UDRUGA OSMIJEH

Kako je nastao «Osmijeh»

Udruga «Osmijeh» Bjelovar, registrirana je 27.srpnja 2006. godine, nakon okupljanja nekoliko istomišljenika o potrebi razvoja civilnog društva.

Udruga je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja građane, institucije i interesne grupe koje u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese vezane za razvoj civilnog društva i demokracije.

Misija

Poticati i jačati suradnju u lokalnim zajednicama u cilju dugoročnog razvoja.

Vizija

Naša vizija je uravnoteženo društvo sa razvijenim lokalnim zajednicama sadašnjih i budućih generacija.

Naše vrijednosti

Otvorenost, uključenost, pravednost, povjerenje, partnerstvo, inovativnost.

Korisnici

Osnovni korisnici su građani iznad 40 godina života a i drugi, nevladine organizacije, lokalna samouprava i poslovni sektor.

Naš rad uključuje:

 • Edukacijske programe
 • Volonterski program
 • Procjenu potreba u zajednici
 • Umrežavanje unutar sektora
 • Procjenu kapaciteta organizacije
 • Suradnju i povezivanje sa drugim sektorima
 • Međunarodnu suradnju


Upravljanje – management

Skupština

Predsjedništvo

 • Predsjednica: Vera Šakić Frntić, magistra ekonomije
 • Dopredsjednik: Đurđa Smrček Barjaktar, dipl.ecc.
 • Članice Predsjedništva: Stela Šupić prof., Ivana Toncer

About OSMIJEH (SMILE) http://www.osmijeh-bj.hr

How «Osmijeh» (Smile) was established
The non-profit organization «Osmijeh» Bjelovar, was registered on the 27th July 2006, after a meeting of several people holding the same views about the need of civil society development. The organization is a non-party, non-governmental and non-profit organization which gathers citizens, institutions and interest groups, enabling them to realizes their personal and common interests related to civil society development and democracy./ 70 members/

The mission -To stimulate and promote cooperation in local communities with the aim of long-term development.

The vision
-Our vision is a balanced society with developed local communities for the benefit of present and future generations.

Our values
: Openness, being involved, fairness, trust, partnership, innovation

Our work includes

 • Educational programs
 • Voluntary program
 • International cooperation
 • Cooperation and links with other sectors

 

Application of projects:

Portal with an NPO database Adults learn too! – course English language
Information point (showcase) PHARE 2008 EU- Let s motivate citizens to act!
IPA- Be innovative, Be employed! Fighting against corruption to the bottom up!
LLL Grundtvig-visits LLL Grundtvig-preparatory visits
Actions
Organizing seminars, trainings, public forums, Organizing a course in English language for adults,Establishing contacts with international foundations for civil society development
Links with the business sector and public sector


Management

General Assembly Secretary: Olivera Komlenac

Chairmanship

Chairman: Vera Šakić Frntić, MA Econ.

Vice-chairman: Đurđa Smrček Barjaktar, B.S.Econ.