Zašto je važno globalno učenje

Piše: Vera Šakić Frntić, dipl.oec. Glotta Nova – Centar za novo znanje Oni narodi koji su sebi bolje znali odabrati ne samo ministre obrazovanja, već i sve ostale političare u vlasti, danas imaju obrazovanje na europskom nivou i učestvuju sa svojim obrazovnim institucijama u obrazovanju svojih građana, ali i građana iz cijele Europe.Takav je internacionalni […]

Više...