Završetak projekta

Udruga Osmijeh je završila projekt “Borba protiv korupcije od dna prema vrhu” u rekordnom vremenu od pet mjeseci, te je dana 8.3.2011. objavila i rezultate po projektu. Održano je 10 predavanja i 10 radionica u pet gradova županije i to: Bjelovaru, Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Čazmi.. Radilo se po metodama brainstorminga i drugim interaktivnim […]

Više...