Redovna Skupština Udruge – 27.2.2017.

Dana  27.2.2017. održana je redovna Skupština Udruge u Maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Podnijet je Izvještaj o radu za 2016., Financijski izvještaj  za 2016  kao i Plan rada za 2017 i Financijski plan za 2017. Predsjednica udruge je podnijela Izvještaj o aktivnostima udruge. Udruga Osmijeh je u 2016. aplicirala  nekoliko projekta:   HBOR-u projekt „ Mi […]

Više...