Redovna Skupština Udruge – 27.2.2017.

Dana  27.2.2017. održana je redovna Skupština Udruge u Maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Podnijet je Izvještaj o radu za 2016., Financijski izvještaj  za 2016  kao i Plan rada za 2017 i Financijski plan za 2017.

Predsjednica udruge je podnijela Izvještaj o aktivnostima udruge.

Udruga Osmijeh je u 2016. aplicirala  nekoliko projekta:

 

  1. HBOR-u projekt „ Mi smo drugačiji-Mi smo hiperaktivni sanjari!“- taj projekt bazira se i temelji na novim idejama i inovativnom pristupu u obrazovanju a treba  pomoći osjetljivoj skupini i prvi je  takvog tipa u našoj županiji.

 

  1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- projekt“ Hiperaktivni sanjari u srednjim školama.Ovo je bio sličan projekt ali je ciljana grupa bila – srednjoškolci i projekt se trebao implementirati u srednjim školama u Bjelovaru a kasnije na čitavoj županiji.

Nažalost, nije bilo sluha niti za ovog donatora i projekt nije prošao.

 

  1. Projekt „ I odrasli uče !“-engleski jezik

„ I odrasli uče „za njemački jezik pohađalo je 26 polaznika. Projekt je uspješno završen.

 

  1. siječnja 2016.održana je tribina pod nazivom „ Novi svjetski poredak- što činiti?“. Gost je bio Krešimir Mišak.

 

  1. Na poziv Glotta Nova d.o.o. Center za novo znanje, Ljubljana, naša udruga je bila na 6. Konferenciji Karijernih coacha pod naslovom „ Sebstvo-na putu k sebi i drugima“

 

  1. Udruga Osmijeh je redizajnirala web stranicu u skladu sa novim trendovima, tako da udruga bude vidljiva i transparentna a sve novosti možete vidjeti na osmijeh-bj.hr .

 

Zaključak. U 2016. bio je jako otežan rad nevladinog sektora i aktivnosti su bile gotovo zamrle iz razloga nestabilnosti naše vlade, migrantskom krizom i problemima u EU. Tako da su se udruge snalazile kako znaju a mnoge su prestale sa radom ili su u mirovanju.