Skupština Udruge za razvoj civilnog društva OSMIJEH – 22.2.2018.

Dana 22.2.2018. u 18,30 sati u prostorijama  BBŽ-a održana je redovna Skupština Udruge za razvoj civilnog društva OSMIJEH.

Na skupštini je podnijeto izvješće o radu za 2017. kao i program rada za 2018.

 

U toku 2017. Godine udruga Osmijeh je provela projekte:

 

 1. Projekt „ I odrasli uče“- engleski jezik nastavio se kontinuirano provoditi u 2 grupe i to raznih nivoa znanja. Ukupan broj polaznika bio je 19 i to raznih dobnih granica i zanimanja. Rezultati tog projekta su zadovoljavajući s tim da sastav polaznika mijenja tj. jedni polaznici  odlaze a drugi dolaze.
 2. Projekt „ I odrasli uče“- njemački jezik.
  Bilo je  7 polaznika koji su također uspješno završili edukaciju.
 1.    U kolovozu mjesecu naša udruga je u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim šumama i Parkom prirode Vransko jezero provela akciju čišćenja okoliša zbog velikih prijetnji požarom koji su u to vrijeme harali područjem Dalmacije.
 1. U suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalne zajednice na području grada Biograda provedena je također akcija čišćenja privatnih parcela zbog opasnosti od požara.
 1. Udruga Osmjeh bila je partner na projektima Erasmus 2017.sa :
 • Poljskom nacionalnom agencijom za obrazovanje odraslih na projektu Erasmus K2
 • Državnim javnim centrom za obrazovanje odraslih u španjolskoj na projektu Erasmus K2.

 

Oba projekta nisu prošla na natječaju, tako da naša udruga nije mogla sudjelovati u provođenju projekata.

 

Plan aktivnosti za 2018.

Zbog ograničenih sredstava, rad udruge je otežan jer bez novca se ne može ništa napraviti. Ne treba ga biti puno , ali jednostavno ga treba biti za osnovne potrebe udruge. Volonterski rad je važan resurs svake udruge jer osobe ulažu besplatno  svoj rad i slobodno vrijeme . Vjerujući u ostvarenje nekog cilja  rad volontera je veliki doprinos radu udruge a može zaintrigirati i druge volontere.

Jedan od problema je što donatori traže da u projektu učestvuje što više partnera , naročito iz javnog sektora , te da su projekti iz područja socijale što nije misija naše udruge, te da udruga ima jedan dio svojih sredstava

Preduvjet za korištenje sredstava EU jest kooperacija većih i manjih organizacija iz različitih regija  te njihova povezanost sa lokalnim i regionalnim vlastima  te realnim sektorom.Za razvoj civilnog društva je posebno važan naglasak na zaštiti manjih udruga koje provode vrijedne aktivnosti na lokalnoj razini,  bez odgovarajućih resursa za samostalnu pripremi i provedbu projekata.

Zbog svega gore navedenog i naš plan aktivnosti je skroman i ograničen.

Aktivnosti u 2018.

 1. Nastaviti projekt „ I odrasli uče“ – engleski jezik i njemački jezik
 2. apliciranje projekta na fondove EU, ministarstva i druge donatore umrežavanje udruge sa sličnim udrugama i suradnja na sličnim temama.
 3. partnerstva na projektima- je posebno važno kako bi projekti bili prihvatljiviji bilo kao partner, bilo kao nosilac projekta
 4. održavanje tribina- sa aktualnim temama za udrugu i građanstvo
 5. animiranje novih mladih članova – je poseban izazov kako bi ojačali kadrovske kapacitete, pri čemu treba educirati i upoznati nove članove sa planovima udruge
 6. Vidljivost udruge preko web site, pisanje članaka, objavljivanje novosti i komunikacija sa drugim udrugama.

 

Zaključak:

U 2017. bio je jako otežan rad nevladinog sektora i aktivnosti su bile gotovo zamrle iz razloga  što je naša vlada smanjila bitno financiranje nevladinog sektora, tako da su se udruge snalazile kako znaju a mnoge su prestale sa radom ili su u mirovanju i čekaju neka bolja vremena.