• ADRESA: Hrvatski dom, Vladimira Nazora 21, 43280 GAREŠNICA
  Osoba za kontakt: Predsjednik zajednice 043 532 805

  Osnovana je 2004. godine, a članice su:

  › KUD “GRANČAR”
  › FA “ZDENAC”
  › Garešničko amatersko kazalište
  › KUD “ANTUN RADIĆ”
  › SKD “PROSVJETA”

  Zajednica sa svojim članicama organizira kulturna događanja u Garešnici i u drugim gradovima (na smotrama i gostovanjima) prezentiraju bogatu kulturno umjetničku tradiciju Garešnice. U gradu djeluje do 300 amatera u kulturno-umjetničkim udrugama od folklora – odrasli i djeca, mješoviti pjevački zbor, limena glazba, tamburaška sekcija i kazališta.

 • Adresa i sjedište: Stjepana Radića 112, 43541 Sirač

  Predsjednik: Igor Križ
  043/322-305, 099/213-5761

  Voditelj: Emil Turi
  098/364-929
  emil.turi@bj.t-com.hr

  Tajnica: Snježana Supan
  043/322-157
  snjezana.supan@public.carnet.hr

  Webmaster:
  091/764-6414
  anthony@sirac.hr

  Današnje društvo KUD “Kamen” Sirač počelo je s radom 2002. godine. U društvu sudjeluju članovi raznih dobnih skupinama koji su uključeni u tri sekcije:
  – folklorna,
  – tamburaška,
  – dramska.

  Sve sekcije su uključene u očuvanje izvornih običaja, pjesama i plesova našeg kraja. Isto tako, njegujemo slavonske pjesme, te pjesme i plesove Bilogore.

  U svibnju 2002. godine održana je promocija knjige Sirač, zrnca povijesti i mnoga sjećanja. Autori knjige su za tu prigodu okupili bivše članove KUD-a Kamen da bi uvježbali i izveli na pozornici nekoliko pjesama od onih zapisanih u knjizi.

  Urađeno je uspješno, a to je ujedno bio i početak budućeg rada. Oko sudionika u promociji okupilo se još zainteresiranih za pjesmu i ples. Vodio ih je Josip Lazar, voditelj folklorne sekcije iz vremena osamdesetih. Radili su cijelo ljeto, te u rujnu pripremili obnoviteljsku skupštinu.

  5. listopada 2002. godine skupština je održana i izabran je upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Suzana Rendić, blagajnika Željko Supan, za tajnika Igor Križ, te članovi Josip Lazar i Branislav Matijašević.

  Odbor je obavio sve potrebne predradnje i KUD Kamen registriran je u listopadu 2002.

  Paralelno s tim, nekoliko članova je pripremilo Martinjsku svečanost. Voditeljica dramske skupine Ivanka Križ napisala je igrokaz Paurski Božić u Siraču. 14. prosinca program je izveden. Za Valentinovo 2003. učiteljica Snježana Supan i Josip Lazar uvježbali su Kolo na Klisi i izveli na svečanosti koju su pripremili umirovljenici. U 2003. godini u svibnju je prikazan igrokaz Sretan ti imendan, đedo Ivane u kojem su sudjelovali svi članovi (dramska, folklorna i tamburaška sekcija) – 62 člana. Josip Lazar, te članovi folklorne i tamburaške grupe uvježbali su i prikazali nekoliko koreografije 14. prosinca 2002. i 31. svibnja 2003. Oni su pod vodstvom Josipa Lazara sudjelovali na VI. smotri folklora Bjelovarsko-bilogorske županije u Velikom Trojstvu. U rujnu je pripremljen nastup na obilježavanju 125. godišnjice poduzeća Kamen Sirač pod naslovom Dođi, dragi, do večeri, a 08. studenog opet Martinjsku svečanost. Pjevači i tamburaši su 2002. i 2003. pjevali božićne pučke popijevke tijekom sv. mise polnoćke u siračkoj Crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije koje je za tambure priredio Florijan Križ. Organiziran je i pripremljen uspješan doček Nove godine.

  U godini dana od obnavljanja rada, Društvo je učinilo vrlo mnogo i u materijalnom opremanju. Izrađene su 4 ženske i 1 muška nošnja, nabavljeno 7 pregača, 6 šešira, 8 prsluka, 14 pojasa. U planu je dalje opremanje (1 muška i 3 ženske nošnje, 3 poculjice, 4 velike pregače, 5 pari opanaka, 3 peče, dokoljenice, štimalica). Neki članovi KUD-a dali su si i privatno izraditi nošnju

  AKTIVNOSTI:
  › očuvanje i njegovanje izvornih običaja, pjesama i plesova, te ostalog narodnog blaga svog kraja,
  › sudjelovanje u raznim manifestacijama svog kraja, a i šire,
  › izvođenje prigodnih i dramskih programa,
  › suradnja s ostalim udrugama slične aktivnosti,
  › nastupi na raznim smotrama,
  › gostovanja u Hrvatskoj i inozemstvu,
  › osnivanje podmlatka, okupljanje novih članova,
  › proširenje postojećeg fundusa narodnih nošnji i tamburaških instrumenata.

 • Adresa: Matije Gupca 6, 43500 Daruvar

  GSM: 098 296 22

  E-mail: dalibor.veseli1@bj.t-com.hr

  Vizija udruge:
  Njegovati i razvijati glazbeno stvaralaštvo hrvatskog naroda iz prošlosti i sadašnjosti te promicati glazbenu djelatnost i u suradnji s drugim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu razvijati glazbenu kulturu na načelima uzajamnosti i suradnje.

  Misija udruge:
  Okupljanje građana koji se bave glazbom, plesom i sl., promicanje i unapređenje glazbene kulture, organiziranje kulturnih manifestacija u gradu i županiji, strukovnim povezivanjem te stručnim usavršavanjem članova.

  Strateški ciljevi udruge:
  Privući što veći broj mladih članova koji će nastaviti tradiciju glazbe i popularizirati njezin rad, te organizirati festival međunarodnog karaktera kao kulturno – turističku atrakciju svih poklonika puhačkih orkestara.

  Godina osnutka udruge:
  1922. godine, a udruga djeluje od 09. srpnja 26. godine

  Datum upisa u registar: 12.09.2006. godine

  Registarski broj: 07000974

  Područje djelovanja udruge:
  Područje rada Daruvara i Bjelovarsko – bilogorske županije

  Udruge djeluje u prostorijama grada Daruvara.

  Aktivnosti udruge:
  Članovi glazbe dva puta tjedno dolaze na probe orkestra i sudjeluju u svim nastupima u organizaciji Grada i BBŽ.

  Korisnici usluga udruge:
  Svi građani grada Daruvara i BBŽ

 • ADRESA: Vladimira Nazora 13, Garešnica

  TELEFON: 043/531-156
  FAX: 043/445-199

  VIZIJA UDRUGE:
  Poboljšati zdravstveno stanje građana i time smanjiti bolovanja, invalidnost i rane mirovine.

  MISIJA UDRUGE:
  Edukacija – prevencija – kontrola zdravlja, pomoć oboljelima, organizirane fizičke aktivnosti radi zdravlja, druženja, izleti, predavanja, itd.

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE:
  Prevencijom smanjiti broj oboljelih dijabetičara i smanjiti broj komplikacija kao posljedica bolesti.

  GODINA OSNUTKA UDRUGE: 2001.

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE:
  Gradsko društvo Crvenog križa Grada Garešnice

  AKTIVNOSTI SE PROVODE KROZ:
  Edukacijom od mladih do umirovljenika, rad savjetovališta utorkom, predavanja, izleti, itd.

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa):
  Građani sa zdravstvenim problemima bilo koje vrste

 • ADRESA: 43280 GAREŠNICA, Ulica Martina Humljana 13

  TELEFON: 098-1928453
  FAX: 043-532-199
  GSM: 098-1928453

  E-MAIL: klusah@yahoo.com

  VIZIJA UDRUGE: Bavljenje športskom aktivnosti -šahom

  MISIJA UDRUGE: Kod mlađe generacije pobuditi interes za šahovsku igru i druženje i takmičenje

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE: Okupiti što veći broj mladih i osigurati opstojnost kluba

  GODINA OSNUTKA UDRUGE: 2006. godina

  DATUM UPISA U REGISTAR: 2006.godine

  REGISTARSKI BROJ: 2063271

  PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE: šport

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE:
  Vlastiti prostor dodijeljen od Grada Garešnica na korištenje (42 kvadrata )

  KAKO SA PROVODE AKTIVNOSTI: Kroz treninge, konzultacije i organizacije šahovskih turnira

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa): članovi i svi zainteresirani građani

 • ADRESA: MILAŠEVAC 49A, 43240 ČAZMA

  TELEFON: 043 771 627
  GSM: 098 251 860

  E-MAIL: bob.ruined.drummer@gmail.com

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE: Unaprjeđenje kvalitete i kulture življenja i druženja svojih članova na dobrobit široj zajednici.

  GODINA OSNUTKA UDRUGE: 2005. godine

  DATUM UPISA U REGISTAR: 28.4.2005. godine

  REGISTARSKI BROJ: 07000915

  PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE: Grad Čazma

  UDRUGA DJELUJE U PROSTORU: Seoski dom vlasništvo RH

  AKTIVNOSTI SE PROVODE: Organizacijom kulturno-zabavnih, športsko-rekreativnih priredbi, humanitarnih i socijalnih radom, brigom o podizanju komunalnog standarda u selu, promicanjem i širenjem tjelesne kulture, nacionalnih, povijesnih i kulturnih vrednota Moslavine i njenih ljudi.

  KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa): Sve dobne skupine, a najviše mladež

  ODGOVORNA OSOBA: Branko Baborski, predsjednik

 • Adresa: Samostanski prilaz 1, 43500 Daruvar

  TEL: 043 440 362

  MB: 02086816
  ŽIRO RAČUN: 2402006-1100466933

  Daruvarska udruga blagotvornih (DUB) još je prošle, 2006-te godine, objavila na svojim web stranicama natječaj ‘Priče iz daruvarske davnine’. Kako nismo dobili ni otprilike onoliko radova koliko smo očekivali, odlučili smo produžiti i pričekati još po koji rad. Odjek se nije ni vidno ni osjetno pojačao: skoro ga nije ni bilo. Stoga ovaj natječaj smatramo i završenim i nezavršenim. Završenime tako što ćemo na stranicama ‘Zvona’ objaviti sve ono što među pristiglim radovima smatramo vrijednim, kako bi ih što veći dio županijske javnosti imao priliku pročitati; nezavršenim tako što želimo i molimo sve one koji misle i hoće svojim literarnim, novčanim ili bilo kakvim korisnim prilogom pomoći našim naporima da stvorimo uvjete za prepoznavanje dijela daruvarske, a time županijske, pa time i hrvatske baštine i stvorimo prepoznatljivo ozračje povijesnog daha koji je opahnuo ili prožeo ove naše prostore. O prirodnim ljepotama Daruvara i njegove okolice, kao i njegovim zaboravljenim ili neprepoznatim vrijednostima, a i ponečem drugom, možete više doznati na
  http://www.dub-dab.com adresi.

  DUB je član BCRCD-a (BJELOVARSKOGA CENTRA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA) i otvoren je svakoj suradnji koja pospješuje uvjete za unapređivanje ostvarivanja građanskih potreba i opće dobrobiti hrvatskoga građanstva.

 • Sjedište: Daruvar

  Ovlaštene osobe za zastupanje: Zdenko Bilek – predsjednik

  Registarski broj: 07000376

  Datum upisa: 06.02.1998.

  Djelatnosti: Obrazovanje članova, suradnja sa svim potrebnim pčelarstvu subjektima, organiziranje nabave i prodaje sredstava za pčelarstvo i sl. Ostale gospodarske djelatnosti.

 • Sjedište: Kolodvorska ulica 2, 43 280 Garešnica

  Ovlaštene osobe za zastupanje:
  Nemanja Vlahović – predsjednik, mob. 099 680 11 15
  Krešimir Bajević – tajnik, tel./fax: 043 445 296

  Datum upisa: 19. 02. 2005.

  O udruzi: Udruga broji 42 člana, koji pčelare sa 2283 košnice. Rad udruge pokriva područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

  Danas smo jedna od najaktivnijih udruga u gradu gdje djeluje još 30-tak raznih udruga. Članica smo «Pčelarskog saveza BBŽ».

  Ciljevi: Promicanje i unapređenje pčelarstva i pčelinjih proizvoda, očuvanje i zaštita zdravog i čistog prirodnog okoliša.

 • Sjedište: Trg Josipa bana Jelačića 1, Grubišno Polje

  Skraćeni naziv: PD «MASLAČAK»

  Registarski broj: 07000306

  Datum upisa: 06.02.1998.

  Djelatnosti: Neposredna pomoć pčelarima pri uzgoju pčela. Ostale gospodarske djelatnosti.

  Ovlaštene osobe za zastupanje: Zvonko Horak – predsjednik

 • Adresa: J. Jelačića 2, 43500 Daruvar

  Telefon: 043 33 34 97

 • Ciljevi naše udruge su:

  › Profit uz poslovanje prema moralnim kriterijima.
  › Olakšati poslovanje poduzetnika u našem gradu bilo materijalno bilo načinom ophođenja prema poduzetniku
  › Smanjenje spomeničke rente ili njeno potpuno ukidanje
  › Smanjenje poreza na tvrtku

  Plan rada udruge:

  Omogućiti malim poduzetnicima poslovanje u skladu sa mogućnostima u gradu to jest da se grad makne sa neslavne predzadnje pozicije po godišnjem prihodu i da se otvore nova radna mjesta.

  Tajnik: Antun Boroš

  Predsjednik: Jaroslav Bogadi

 • Kontakti:
  Ivan Molnar, Milaševac 42, Čazma
  Tel.: 043/771-682, 091/585-300

  Željko Živica, Česmanska 5a, Čazma
  Tel.: 043/771-038

  Davor Svjetličić, Sv. Andrije 44, Čazma
  Tel.: 043/771-396, 091/5080-792

  Udruga je osnovana u svibnju 2000. g. u Milaševcu, gdje, na kućnom broju 42 i danas ima sjedište. Osnovni razlog osnivanja Udruge bio je povećati broj ljubitelja i uzgajivača malih životinja, te organizirati sudjelovanja na stručnim savjetovanjima, predavanjima i tečajevima kako bi se čulo o ishrani, uzgoju, držanju, njezi, preventivi i liječenju malih životinja. Također, kako bi se posjećivale i sudjelovalo na izložbama, sajmovima i smotrama malih životinja, surađivalo s drugim udrugama srodnih djelatnosti radi edukacije i poboljšanja kvalitete uzgoja i držanja malih životinja.

  Udruga je od osnivanja udvostručila broj članova pa tako danas broji dvadesetak aktivnih članova koji se bave uzgojem kunića (ovnoliki, belgijski orijaš, novozelandski bijeli, činčila, njemački šarac i patuljastih kunića), peradi, ptica, grlica, golubova i ostalih malih životinja s kojima postižu zavidne rezultate i na drugim međugradskim i međužupanijskim izložbama širom lijepe naše.

 • Kontakt osobe:
  Ljerko Mužinić, starješina odreda
  Tel.: 043/ 772 – 037

  Zvonko Andri, načelnik odreda
  Tel.: 043/ 771 – 254

  Marija Kapelac, učitelj – koordinator, starješina poletaraca OŠ Čazma
  Tel.: 043/ 771 – 254

  Željka Matijević, tajnik odreda
  Tel.: 043/ 771 – 898

  Odred izviđača “Krešo Bačani – Cico” član je Saveza izviđača Hrvatske. U Čazmi djeluje kao registrirana udruga s oko 60 članova raznih uzrasta, najčešće su to čazmanski osnovnoškolci. Vode ih učitelji (starješine poletaraca) i volonteri, koji imaju višegodišnje iskustvo u izviđaštvu.

  Udruga je u Gradu djelovala 70-tih do 90-tih godina, odnosno do početka ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj, a nakon toga je ponovno počela s radom 2002. godine.

  U Odredu izviđača djeca stječu mnoga znanja i okušavaju se u raznim vještinama. Neke od aktivnosti su: ljetovanja poletaraca u Primoštenu, proljetne i jesenske igre poletaraca, donošenje “Betlehemskog svjetla” iz Austrije u župe, pošumljavanja, razna logorovanja, izleti, osposobljavanja istaknute djece za voditelje družina kroz razne tečajeve, razni seminari za voditelje i niz drugih aktivnosti.

 • Sjedište: Ul. kralja Tomislava 10a, Čazma
  Tel-fax: 043/771-140

  Kontakt: Dragan Curiš, predsjednik , Ul. Milana Novačića 56, Čazma
  Tel-fax: 043/771-772.

  Radno vrijeme Matice umirovljenika Čazma je utorkom i petkom od 08,00 do 12,00 sati.

  Matica umirovljenika Čazma osnovana je 1949. godine i danas je jedna od najbrojnijih udruga na području Čazme, sa svojih oko 1200 članova. Cilj postojanja Udruge od osnivanja do danas ostao je uglavnom isti, a sastoji se od: › pomoći članova u svim njihovim potrebama,
  › brige o stečenim pravima članova,
  › brige za bolesne,
  › materijalne pomoći članovima s manjim mirovinama te organiziranja izleta,
  › zajedničkih druženja i sportskih natjecanja.

  Već gotovo tri desetljeća bez prekida održavaju folklorno-tamburašku sekciju u kojoj umirovljenici – članovi nastupaju diljem Hrvatske, većinom na manifestacijama i susretima umirovljenika. Članovima pomažu već više od 15 godina i kroz formiranu kasu pogrebne pomoći. Udruga je domaćin mnogih susreta umirovljenika Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Čazme. Udruga ima prostore za dnevni boravak članova i o njima brine. U svim aktivnostima sudjeluju članovi u 16 podružnica.

 • Kontakt osoba: Kristina Orlović, Kralja Tomislava 3, Čazma
  tel: 043/771-148

  Hrvatski Crveni Križ – Gradsko društvo Crvenog Križa Čazma, udruga je koja ispunjava humanitarne zadaće od pojedinačne ili opće potrebe, uz pomoć dragovoljaca i profesionalaca. Djeluje na području Grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje. Osnovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa su: humanitarni programi u lokalnoj zajednici i socijalna skrb, služba traženja, prva pomoć, zdravstveni odgoj, rad na zdravstvenom obrazovanju mladeži – kako steći i zadržati zdravlje, opasnosti i štetnosti za zdravlje, poticanje i osposobljavanje mladih za pružanje prve pomoći te dobrovoljno davanje krvi. Predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Čazma je Nedeljka Baćani.

 • ADRESA: Hrvatski dom, Vladimira Nazora 21, 43280 GAREŠNICA.
  Osoba za kontakt: Predsjednik zajednice 043 532 805.

  Osnovana je 2004. godine, a članice su:

  › KUD “GRANČAR”
  › FA “ZDENAC”
  › Garešničko amatersko kazalište
  › KUD “ANTUN RADIĆ”
  › SKD «PROSVJETA»

  Zajednica sa svojim članicama organizira kulturna događanja u Garešnici i u drugim gradovima (na smotrama i gostovanjima) prezentiraju bogatu kulturno umjetničku tradiciju Garešnice. U gradu djeluje do 300 amatera u kulturno-umjetničkim udrugama od folklora – odrasli i djeca, mješoviti pjevački zbor, limena glazba, tamburaška sekcija i kazališta.

 • Garešnička udruga mladih ˝Alternativa˝ okuplja 60-ak članova, a od njihovih aktivnosti treba istaknuti nedavno uređenje Autobusnog kolodvora. Najveći su im problemi što nemaju vlastiti prostor, a manjka im i novca.

  Glavni cilj garešničke udruge mladih ˝Alternativa˝ je okupljanje mladih ljudi i pokretanje različitih aktivnosti u gradu to jest, poboljšati kvalitetu života mladih u Garešnici, te ih animirati na svim razinama života Grada, a prve aktivnosti bile su organiziranje koncerata demo bandova svakog vikenda.

  Najveći problem je nedostatak financija, ali i to što još uvijek nemaju vlastiti prostor. Kada bi ga imali isti bi i opremili što bi znatno poboljšalo kvalitetu rada udruge. Unatoč tome sudjelovali su u nekoliko akcija. Jednu su odradili krajem lipnja kada su uredili garešnički Autobusni kolodvor, što im je bio plan još od osnivanja prošle zime. Boje su osigurali upravo zaposlenici kolodvora čija tri zida sada krase novi grafiti.

  Osim toga, imali su izložbu radova na ovogodišnjoj Gariglazbijadi, a pomogli su i rad nekoliko udruga, kao i susret oldtimera u gradu.

  Pridružiti joj se mogu svi zainteresirani, bez ograničenja i kriterija, a iako je to udruga mladih primaju se i stariji. Udruga trenutno broji 60-ak članova, a o brojnim djelatnostima svjedoči i internet stranica.

  Predsjednik “Alternative” je Inoslav Sladić, dok ostale članove predsjedništva udruge čine Tomislav Golenko- izvršni predsjednik, dopredsjednik Mario Šuprna, te Antonija Sušilović kao tajnik novoosnovane garešničke udruge “Alternativa”.

  www.alternativa-udrugamladih.hr

 • ADRESA: J.J. Strossmayera 2, 43000 Bjelovar

  TELEFON: 043/ 252114
  FAX: 043/252114
  GSM: 091/5067009

  E-MAIL: udruga.iris@bj.t-com.hr

  VIZIJA UDRUGE: Stručna, samostalna organizacija usmjerena na pružanje socijalnih usluga na području zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Relevantan partner u poduzimanju partnerskih/ zajedničkih mjera sa predstavnicima lokalne/nacionalne razine (Grad Bjelovar, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi).

  MISIJA UDRUGE: Kontinuirano unaprijeđenje i podizanje kvalitete u pružanju usluga, promocija prava žrtava obiteljskog nasilja kao i osnaživanje istih u podizanju pozitivnih životnih promjena.

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE:
  Organizacijski:
  – podizanje financijske stabilnosti udruge
  – aktivna prisutnost u lokalnoj zajednici
  – provođenje projekata iz područja zaštite žrtava nasilja

  Programski:
  – unaprijeđenje kvalitete u pružanju usluga korisnicima
  – aktivno sudjelovanje u podizanju javne svijesti na području Bjelovarsko-bilogorske županije o potrebi zaštite žrtava nasilja
  – proširenje aktivnosti usmjerenih na pripremu korisnika za bolju integraciju u društvenu sredinu

  GODINA OSNUTKA UDRUGE: 2007

  DATUM UPISA U REGISTAR: 05.04.2007

  REGISTARSKI BROJ: 07001020

  PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE: Bjelovarsko-bilogorska županija

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE:
  Gradskom prostoru

  KAKO SA PROVODE AKTIVNOSTI:
  a) Treninzi
  b) Konzultacije
  c) Nešto drugo (navesti što) Pružanje socijalnih usluga smještajem žena i djece žrtava obiteljskog nasilja u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa):
  Žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja smješteni u Sklonište temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb

 • Trg Eugena Kvaternika 7
  43000 Bjelovar

  TEL./FAX: 043/220-650
  e-mail: bjuuum@gmail.com
  blog: bjuuum.blog.hr

  Voditeljica Kluba: Daša Cvetko
  mob.: 098 1356525

  Voditeljica Info centra: Maja Hajduković
  mob.: 099 3150959

  Misija
  Misija Bjelovarskog Kluba mladih je osmišljavanje, organiziranje kvalitetnog, kreativnog i društveno korisnog vremena mladih. Radimo na promjeni svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u izgradnji društva u svojoj zajednici. Naša misija je pružiti priliku mladima da se informiraju, educiraju i mobiliziraju, te da na taj način ostvare svoje potencijale. Vlastitim radom promičemo solidarnost, toleranciju, ravnopravnost, ljudska prava, interkulturalno razumijevanje, zajedništvo, te vrijednost osobnog i društvenog razvoja.

  Opći cilj
  · Promovirati vrijednosti volonterstva u razvoju zajednice

  Specifični ciljevi
  · Informirati i motivirati mlade o volontiranju u lokalnoj zajednici
  · Osigurati sustavnu edukaciju volontera
  · Promicati volonterski rad

  Aktivnosti
  · Edukacija o menadžmentu volontera
  · Obuka volontera za specifična područja volontiranja
  · Ispitivanje potreba za volontiranjem u zajednici
  · Mobilizacija volontera
  · Baza volontera
  · Kontinuirano informiranje lokalne zajednice
  · Nagrađivanje volontera

 • Adresa: Ulica A. B. Šimića br. 3, 43000 BJELOVAR

  Tel/fax: ++ 385 (0) 43 / 241-434
  VIP: 091 / 797-65-56

  www.stit-bjelovar.hr

  e-mail: udruga.stit@bj.htnet.hr

  Broj žiro računa: 2340009-1100203086 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

  Tko smo? Što smo?
  Nevladina Udruga u kojoj se građani djelatno angažiraju: oko promicanja i zaštite ljudskih prava, i sloboda. Stvaranja elemenata u gradnji temelje (konstruktivnosti) “civilnog društva”.

  Kako djelujemo? Što nas ujedinjuje?
  Da moguće utječemo na vlastitu sudbinu, i solidarno se podržavamo na korist (svih) zajedničku. Da zajedno sa svojim sugrađanima gradimo ljudsko i građansko dostojanstvo.

  Zašto postojimo?
  › Da ostvarujemo svoje interese nenasilnom interakcijom* i komunikacijom.
  › Da se borimo za veći prostor autonomije* i slobode zagovaranja i uspostave “otvorenog društva”.
  › Da promičemo opće dobro i iznudimo rješenje problema.

  Kako mogu pomoći(sebi) i drugima?
  Poticati i razvijati suradnju, solidarnost i socijalnu pravdu, transparentnost, osobnu i društvenu odgovornost, samoorganiziranje i trajno učenje. Da stvaramo kritičku javnost, pravilnošću i legalnošću – pravedno se odnosimo.

  Udruga građana za ostvarenje i praćenje građanskih prava “ŠTIT” zalaže se za:
  › Oživljavanje građanske inicijative,
  › Promicanje ljudskih prava,
  › Aktivnosti iz područja demokratizacije,
  › Civilno društvo,
  › Razvitak lokalnih medija,
  › Borbu protiv nezaposlenosti građana,
  › Uspostava povjerenja, povratak prognanih i izbjeglih,
  › Socijalni status čovjeka i obitelji,
  › Zaštita i vrednovanje rada,
  › Humanitarni odnosi (pomoć),
  › Izgrađivanje i učvršćivanje moralnih principa,
  › Sloboda uvjerenja i mišljenja,
  › Uspostava suradnje sa građanima i savjetovanja,
  › Otklanjanje vjerske nepodnošljivosti,
  › Proizvodnju zdrave hrane,
  › Očuvanje prirodnih bogatstava,
  › Ekološku čistoću prirode i okoline,
  › Kvalitetniji odgoj mladih,
  › Dostojanstvo i vrijednost formiranog čovjeka,
  › Pravednu pretvorbu i privatizaciju,
  › Zaštita životnog standarda (namirnice),
  › Tehnička unapređivanja i inovacije,
  › Zaštitu majčinstva i zaštitu zlostavljene djece.

  V I Z I J A

  Udruga za zaštitu ljudskih prava “ŠTIT” osnovana je u Bjelovaru 15. veljače 2000. godine

  › prema međunarodnim standardima
  › postala je najutjecajniji forum za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj
  › nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija Europskog i Svjetskog ranga
  › aktivnosti udruženja građana s područja cijele Hrvatske * neovisna je udruga hrvatskih građana, osnovana u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava
  › podržavati razvoj demokratskih institucija, promicati vladavinu ljudskih prava, građanske slobode
  › unapređivati dostignuća civilnog društva
  › uspješna suradnja s drugim organizacijskim sektorima
  › s Vladinim Uredom za udruge

  Vizija budućnosti Udruge “ŠTIT”

  1. Pravna država
  2. Ljudska prava
  3. Demokracija
  4. Diskriminacija
  5. Decentralizacija (Zakon o lustraciji)
  6. Osobne slobode
  7. Nepovredivost granica i suverenitet
  8. Tržišna privreda
  9. Integracija u Europi i Svijetu

  Glavni ciljevi Udruge “ŠTIT”

  1. Poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda uključujući mišljenja, savjesti i uvjerenja.
  2. Univerzalni značaj ljudskih prava i osnovnih sloboda čije je poštivanje osnovni faktor mira, pravde i blagostanja, neophodnih za osiguravanje razvoja društva.
  3. Podržati razvoj demokratskih institucija, promicati i ostvarivati vladavinu prava i ljudskih prava, te obrazovanje sve vrijednosti.
  4. Na polju ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih Nacija i Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima – konvencije.
  5. Udruga “ŠTIT” kontinuirano prati stanje ljudskih prava na području Republike Hrvatske i upozorava javnost na njeno kršenje.
  6. Pomagati žrtvama povreda ljudskih prava, kao i onima čija su prava ugrožena.
  7. Djelovanje u suradnji sa svim organizacijama i međunarodnim, osiguravati od strane njenih iskusnih aktivista, te zaštitu ljudskih prava.
  8. Briga za prava manjina svih vrsta. Poticanje razvitka civilnog društva.
  9. Rješavanje sukoba mirnim putem, sa svim oblicima civilnog, demokratskog, na najvišim svjetskim standardima zasnovanih prava društva.

 • e-mail: burza@burza-bjelovar.hr
  web: www.burza-bjelovar.hr

  Tatjana Badrov, prof. 098 26 92 11
  Lidija Novosel, prof. 091 51 19 908
  Adela Zobundžija, dipl.ing.inf. 098 98 30 942
  Jasminka Zubić, up.prav. 098 98 30 941

  Na temelju članka 10. i 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01. i 11/02.) Skupština Bjelovarske Udruge za razvoj i zapošljavanje na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 16. travnja 2004. godine u Bjelovaru donosi

  S T A T U T

  Bjelovarske Udruge za Razvoj i Zapošljavanje
  B.U.R.Za!

  Djelatnost udruge čini:
  › istraživački projekti iz područja ispitivanja i usklađivanja potreba za znanjima i vještinama gospodarskog okruženja i ponude obrazovnog sustava neophodnih za razvoj regije,
  › promidžba, razvoj i unapređenje ljudskih resursa Bjelovarsko-bilogorske županije
  › unapređenje, razvoj lokalnog partnerstva s ciljem razvoja regije

  Puni naziv udruge pod kojim djeluje glasi:
  Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje.

  Skraćeni naziv udruge glasi: B.U.R.Za!

  Sjedište Udruge je u Bjelovaru, M. Držića 7.

  Udruga djeluje na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Temeljni ciljevi Udruge jesu:
  › zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u cilju razvoja regije i prava čovjeka na razvitak osobnosti,
  › razvoj, istraživanje, promidžba i edukacija fizičkih osoba, a osobito u svrhu usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave,
  › razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
  › njegovanje zajedničkog duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima.
  › povezivanje zainteresiranih institucija, fizičkih i pravnih osoba s ciljem unapređenja lokalnog razvojnog partnerstva

 • Adresa: Trg Stjepana Radića 54, 43272 Nova Rača,
  Osnovna škola Nova Rača

  telefon: 043 / 886 – 900, 043 / 886 – 901
  telefax: 043 / 886 – 902

  e-mail: uibbz@uibbz.net

  Predsjednik: Goran Jarčov, dipl. ing. elektrotehnike, mob: 098 / 9419 – 905
  Tajnik: Vladimir Bank, mob: 098 / 724 – 022

  Djelatnost udruge čine promidžba i razvitak informatičkih znanja i vještina, aktivnosti na informatičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih informatičkih tehnologija te bržem usvajanju i razmjeni informacija.

  Udruga djeluje na području grada Bjelovara i Bjelovarsko – bilogorske županije.

  Udruga je utemeljena 26.02.1994., a registrirana 10.01.1995. godine.

  Udruga se udružuje u Zajednicu tehničke kulture BBŽ i Hrvatski savez informatičara.

  Temeljni ciljevi udruge jesu:
  · zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti,
  · razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito informatike,
  · okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave,
  · razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
  · njegovanje zajedničkog duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima.

  Osnovne ciljeve odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje informatičkih znanja i vještina, koji obuhvaćaju aktivnosti na informatičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih informatičkih tehnologija, te bržem usvajanju i razmjeni informacija, Udruga ostvaruje putem:
  · pokretanja i organiziranja informatičko-publicističke djelatnosti – prigodnog glasila, te djelotvorno korištenje novinske, radio i televizijske mreže;
  · provođenjem stalnih natječaja radova mladih informatičara i unapređivanja inovatorstva i racionalizacija u području amaterskog bavljenja informatikom i računalnom djelatnošću;
  · poticanja školskih i lokalnih te organiziranja županijskih smotri, natjecanja, tribina, izložbi, seminara i drugim manifestacija u cilju popularizacije, razmjene i unapređenja rada u amaterskom bavljenju informatičkom djelatnošću;
  · okupljanja stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća;
  · realizacija programa odgoja i obrazovanja, te osposobljavanje djece, mladeži i građana iz područja informatike kroz gradnju, rukovanje i programiranje, te ostale sadržaje u području informatičke djelatnosti,
  · sudjelovanja u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera u okvirima svog djelovanja;
  · izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja,
  · nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je udruga vlasnik ili korisnik;
  · suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
  · skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
  · obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

 • Adresa: Gornje Plavnice bb
  Mob: 091 251 22 74
  Fax: 043 244 456

  E-mail adresa: senka_budimir@vip.hr

 • Web stranica: www.numi.tk

  Ako ste zainteresirani da pomognete daljnjem razvoju grupe javite se na jedan od tri kontakta:
  mario.samardzija@gmail.com
  amedac@gmail.com
  vlado.pavlek@gmail.com

  Operacija “čajanka pred crkvom”

  Ako ste primjetili neke mlade ljude da nakon mise dijele čaj za promrznuti narod onda ste prisustvali prvoj organiziranoj akciji ekipe NUMIja. Cilj ove akcije bilo je upoznati gore spomenuti promrzli narod sa programom naše volonterske grupe i dati priliku da porazgovaramo sa ljudima i osluhnemo njihove potrebe, prjedloge te da nas uoče na nekom mjestu na kojem se ne toči alkohol, nego obični topli i dragi nam Čaj. Uglavnom, operacija je uspješno okončana te je polučila očekivane rezultate i pozitivne reakcije ljudi. Do druge čajanke zaželite nam da uspijemo u svojim nakanama i izdržimo dovesti do kraja ono što smo si zacrtali.

 • Adresa: A. Trumbića 4/1, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/247-755
  Fax: 043/247-756
  GSM: 091 506 8856

  E-mail: auto-klub.bjelovar@bj.t-com.hr

  Vizija udruge: Štititi interese članova kluba, vozača i svih sudionika u prometu.

  Misija udruge: Pružanje usluga vozačima i učesnicima u prometu.

  Strateški ciljevi udruge: Sigurnost vozača i svih sudionika u prometu.

  Godina osnutka udruge: 1970. godina

  Datum upisa u registar: 1997. godine

  Registarski broj: 07000071, djelatnost – 91330

  Područja djelovanja udruge: Bjelovarsko – bilogorska županija

  Udruga djeluje u vlastitom prostoru.

  Aktivnosti udruge provode se kroz tečajeve vožnje.

  Korisnici usluga udruge su budući vozači.

 • ADRESA: DR.A.STARČEVIĆA 20

  TELEFON: 043 243-321

  E-MAIL: sanja.bundalo@vip.hr

  VIZIJA UDRUGE:
  Vidimo budućnost u kojoj će:
  · Djeca birati izviđače kao najljepši mogući doživljaj
  · Roditeljima izviđači biti najbolji izbor za njihovo dijete
  · Izviđačke kvalifikacije biti cijenjene
  · Volonterski rad biti priznat i cjenjen

  MISIJA UDRUGE:
  – pomoć djeci i mladim ljudima da odrastu u samostalne, sretne, uspješne, ispunjene i odgovorne ljude na korist sebi, svojoj obitelji, zajednici i čovječanstvu u cjelini te da ih naučimo životu u prirodi

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE:
  – skuplljanjem djece i mladeži pridonositi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice

  GODINA OSNUTKA UDRUGE:
  2003. godina

  DATUM UPISA U REGISTAR:
  7. listopad 2003.

  REGISTARSKI BROJ: 07000858

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE:
  · gradskom

  KAKO SE PROVODE AKTIVNOSTI:
  · Tjedni jatni i patrolnni sastanci
  · Šetnje
  · Izleti
  · Logorovanja
  · Taboravanja
  · Bivkovanja
  · Zimovanja
  · Kolonije
  · Natjecanja
  · Sudjelovanja na seminarima i tečajevima

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa):
  – učenici svih bjelovarskih osnovnih i srednjih škola

 • Adresa: I. Mažuranića 3, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/235-409
  Fax: 043/235-409
  GSM: 091 231 0959

  E-mail: stevo.filipovic@bj.t-com.hr

  Vizija udruge: Okupljanje gluhih i nagluhih osoba i pomoć u rješavanju problema gluhih osoba i njihovih obitelji.

  Misija udruge: Osvješćivanje društva i zajednice za gluhe osobe, kvaliteta života gluhih osoba.

  Strateški ciljevi udruge: Okuplja osobe oštećena sluha, te roditelje djece i mladeži koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

  Godina osnutka udruge: 1957. godina

  Datum upisa u registar: 11. listopada 2004. godine

  Registarski broj: 07000734

  Područja djelovanja udruge: Udruga gluhih i nagluhih osoba Bjelovar je dragovoljna socijalno – humanitarna, kulturno – prosvjetna i rekreativna, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja sve osobe oštećena sluha kao i roditelje gluhe djece ili mladeži na području Bjelovarko – bilogorske županije.

  Udruge djeluje u vlastitom prostoru.

  Aktivnosti udruge provode se kroz konzultacije i publikacije.

  Korisnici usluga udruge su: Gluhe i nagluhe osobe i njihove obitelji

 • Adresa: Mihanovićeva 8, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/221-847 ili 043/225-803
  Fax: 043/241-859

  E-mail: ljerka.bertic@dom-zdravlja-bbz.hr

  Vizija udruge: Smanjenje krvno žilnih bolesti, smanjenje pobola i pomora od srčanih bolesti te ostalih kroničnih bolesti.

  Misija udruge: Edukacija i suzbijanje te djelovanje na čimbenike rizika važne za nastavak razvoja kroničnih nezaraznih bolesti sa naglaskom na šećernu bolest koja je u porastu na našem području.

  Strateški ciljevi udruge: Prevencija srčano žilnih bolesti podizanjem zdravstvene kulture stanovništva, zdravstveno prosvjećivanje.

  Godina osnutka udruge: 22. travnja 1996. godine

  Registarski broj: 1204351

  Područja djelovanja udruge: rad Bjelovar i uža okolica

  Prostor u kojem udruga djeluje: Dom zdravlja Bjelovarsko – bilogorske županije

  Aktivnosti se provode kroz: Rad u malim grupama

  Korisnici usluga udruge: Pacijenti oboljeli od srčano žilnih bolesti, dijabetičari

 • ADRESA: Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar

  TELEFON: 043/ 244-714
  FAX: 043/ 244-714

  E-MAIL: dms.bbz@bj.htnet.hr

  VIZIJA UDRUGE:
  Poboljšati i unaprijediti kvalitetu života svih osoba oboljelih od multiple skleroze
  i srodnih bolesti, na području Bjelovarsko-bilogorske županije

  MISIJA UDRUGE:
  Poticanje unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba
  oboljelih od MS-a (osoba s invaliditetom), educiranje njih samih, njihovih
  obitelji i šire lokalne zajednice, te unapređenje društvenog položaja i uloge
  oboljelih od MS-a i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite.

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE: poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od MS-a, unaprjeđenje njihovog zdravstvenog stanja, edukativno djelovanje prema oboljelima od MS-a i srodnih bolesti, senzibilizacija društvene zajednice, unapređenja socijalno zdravstvene zaštite oboljelih osoba, poboljšanja njihovih socio-ekonomske uvjete života, osposobljavanje oboljelih za samostalan kvalitetniji život, utjecati na promjenu svijesti društva i poticanje na bolje razumijevanja potreba i mogućnosti osoba s MS-om, odnosno osoba s invaliditetom.

  Svi navedeni ciljevi su u skladu sa Nacionalnom strategijom za osobe s invaliditetom i Međunarodnom konvencijom o pravima osoba s invaliditetom .

  GODINA OSNUTKA UDRUGE: 2000.g.

  DATUM UPISA U REGISTAR: 02. rujna 2002.

  REGISTARSKI BROJ: 07000808

  PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE: Okupljanje osoba oboljelih od multiple skleroze, edukacija oboljelih i njihovih obitelji, pomoć i samopomoć oboljelih, organizacija savjetovališta, psiholoških radionica, predavanja i drugih aktivnosti s osnovnim ciljem unapređenja socijalno zdravstvene zaštite oboljelih od multiple skleroze.

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE: Iznajmljenom od organizacije : Udruga invalida Bjelovar

  KAKO SA PROVODE AKTIVNOSTI:
  Kroz treninge, konzultacije, terapije, publikacije, itd.

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa):
  Direktni korisnici su članovi Društva MS BBŽ, njih 44 (32 ženske osobe i 12 muškaraca). 21 član je pokretan, 12 teže pokretni i 11 članova je nepokretno.
  Indirektni korisnici su članovi obitelji oboljelih osoba, prijatelji, te još desetak osoba s invaliditetom koje se redovno uključuju u aktivnosti naše udruge.

 • Adresa: A. K. Miošića 28, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/217-558
  GSM: 099 687 7440

  E-mail: daniel.srdic@bj.t-com.hr

  Vizija udruge: Očuvanje kulturne baštine, jezika i narodnih običaja. Širenje kulture i suradnja s ostalim udrugama i gradovima.

  Misija udruge: Očuvati kulturu i običaje te potaknuti više mladih i ostalih građana na sudjelovanje i rad u održavanju naše baštine.

  Strateški ciljevi udruge: Uključivanje što više ljudi naročito mlađe populacije.

  Godina osnutka udruge: 1918. godina

  Datum upisa u registar: 21. siječnja 1998.

  Registarski broj: 07000178

  Udruga djeluje u: Vlastitom prostoru

  Aktivnosti se provode kroz: Probe sekcija

  Korisnici usluga su: Članovi sekcija i pasivni članovi ČOB-a

 • Adresa: Gundulićeva 1, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/245-022
  Fax: 043/245-022
  GSM: 098 917 8867

  E-mail: uibbz@vodatel.net
  Web stranica: www.udruga-invalida.com

  Vizija udruge: Okupljanje osoba s invaliditetom s područja grada i županije te poštovanje njihovih potreba i dostojanstva.

  Misija udruge: Aktivno sudjelovanje u pomoći udrugama i osobama s invaliditetom radi promicanja njihovih prava i interesa.

  Strateški ciljevi udruge: Okupljanje svih udruga i osoba s invaliditetom te pomoć u svim njihovim pravima na državnoj i svjetskoj razini.

  Godina osnutka udruge: 1997.

  Datum upisa u registar: 18.11.1997.

  Registarski broj: 07000737

  Udruga djeluje u: Vlastiti prostor

  Aktivnosti se provode kroz: Konzultacije, radionice, seminare, druženja i putovanja

  Korisnici usluga su: Udruga tjelesnog oštećenja, Udruga slijepih, Udruga gluhih i Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama

 • Adresa: Viktora Bubnja 28, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/231-223

  GSM: 098 290 718

  E-mail: dragutin.hubak@bj.t-com.hr

  Vizija udruge:
  · Razvoj športskog plesa
  · Razvoj plesnih parova
  · Odlazak na međunarodne turnire
  · Organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja

  Misija udruge:
  Unijeti radost plesa u ljudska srca.

  Strateški ciljevi udruge:
  · Razvoj športskog plesa i plesnih parova
  · Organizacija natjecanja
  · Razvoj stručnog plesnog kadra

  Godina osnutka udruge:
  2003. godine

  Datum upisa u registar:
  06.02.2003. godine

  Registarski broj:
  07000823

  Područje djelovanja udruge:
  Bjelovarsko – bilogorska županija

  Prostor u kojem udruge djeluje:
  Prostor III. Osnovne škole u Bjelovaru
  Aktivnosti se provode kroz:
  Treninge

  Korisnici udruge:
  Djeca od 1. do 8. razreda osnovne škole
  Srednjoškolci

 • Planinarsko društvo «Bilogora» Bjelovar organizira brojne izlete. Obavijesti o pojedinim izletima možete dobiti na web stranici Društva – www.hpdbilogora.hr

  Aktivnosti se svode na održavanje doma i organiziranje izleta. 1976.g. otvorena je prva Obilaznica po Bilogori a 1993. druga koja traje oko 4 sata i za koju postoji Dnevnik i značka kao nagrada.

  Danas Planinarsko društvo “Bilogora” Bjelovar ima oko 150 članova u planinarskoj, visokogorskoj i alpinističkoj sekciji. Društvo jednom mjesečno organizira izlete za članove. Svaku prvu nedjelju u mjesecu okupljaju se članovi društva na Kamenitovcu. U travnju svake godine društvo organizira susret planinara pod nazivom “Proljeće na Bilogori”.

 • Adresa: Gundulićeva 1, 43 000 Bjelovar
  Telefon: 098 742 265
  Fax: 043/ 245 022

  Vizija udruge: Integracija i socijalizacija djece s poteškoćama u razvoju u društvo te razvijanje samosvijesti izravnih korisnika o svojim sposobnostima koje mogu predočiti bližoj i široj okolini.

  Misija udruge: Uključivanje u rad društva što više osoba s invaliditetom, sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, ostvarivanje vrhunskih rezultata na Europskim i svjetskim prvenstvima.

  Strateški ciljevi udruge: Ciljevi udruge su pokretanje razvoja, širenje i unapređivanje športa za osobe s invaliditetom, kao i stvaranje uvjeta koji će omogućiti što većem broju osoba s invaliditetom da se bave sportom.

  Godina osnutka udruge: 1997.

  Datum upisa u registar: 15.12.1997.

  Registarski broj: 07000017

  Područja djelovanja udruge: Sport za osobe s invaliditetom

  U čijem prostoru udruga djeluje: Prostor udruge invalide – Bjelovar

  Kako se provode aktivnosti: Aktivnosti se provode treninge i natjecanja

  Tko su korisnici usluga udruge: Djeca s poteškoćama u razvoju, slijepe osobe, osobe s cerebralnom paralizom, osobe s amputacijom

 • Adresa: S.S. Kranjčevića 4, 43 000 Bjelovar

  Telefon: 043/246-553

  Vizija udruge:
  Sakupljanje građana liječenih i svih koji se žele liječiti
  protiv bolesti od alkoholizma.

  Misija udruge:
  Okupljati sve ovisnike o alkoholu, pojedince i njihove
  Obitelji.

  Strateški ciljevi udruge:
  Održati liječenog alkoholičara da što duže ne pije
  i da promijeni stav svog ponašanja.

  Godina osnutka udruge:
  27. 12.1965. godine

  Datum upisa u registar:
  14.04. 1967. i 06.05. 1999. godine

  Registarski broj:
  08/1-1516/1-1997 – URBROJ: 2103 – 06 – 99 – 05

  Područje djelovanja udruge:
  Grad Bjelovar i područje Bjelovarsko –
  bilogorske županije

  Aktivnosti udruge:
  Aktivnosti udruge provode se liječenjem,
  rehabilitacijom i resocijalizacijom liječenog
  alkoholičara ovisnika.

  Korisnici usluga:
  Liječeni alkoholičari i njihove obitelji

  Broj članova udruge:
  Liječeni alkoholičari doživotno, a godišnje oko 80
  članova

 • Adresa: Gundulićeva 1/III, 43 000 Bjelovar
  Telefon: 043/ 244-497
  Fax: 043/ 241-395
  E-mail adresa: ured.bjelovar@sssh.hr
  Web stranica: www.sssh.hr

  Vizija udruge: Dugoročno okupljanje umirovljenih građana županije Bjelovarsko – bilogorske sa ciljem intelektualnog i fizičkog angažiranja ove kategorije za dobro društva u cjelini.

  Misija udruge: Socijalizacija umirovljenih osoba sa ciljanim programom kulture života u trećoj životnoj dobi – potpore i pomoći starijim osobama u problematičnim okolnostima.

  Strateški ciljevi udruge: U suradnji sa drugim nevladinim udrugama stvoriti osnovu za pomoć građanima u podizanju standarda i osvješćivanja za samoodrživost.

  Godina osnutka udruge: 1994.

  Datum upisa u registar: 15.07.1994.

  Registarski broj: 3982971

  Područja djelovanja udruge: Županija Bjelovarsko-bilogorska

  U čijem prostoru udruga djeluje: Saveza samostalnih sindikata RH – podružnice Bjelovar

  Kako se provode aktivnosti: Aktivnosti se provode kroz konzultacije i predavanja, nabave i izlete

  Tko su korisnici usluga udruge: Umirovljenici i njihove obitelji

 • ADRESA UDRUGE: Male Sredice 36 Bjelovar

  TELEFON: 043 217-849
  FAX: 043 242-105
  GSM: 091 899 16 76

  E-MAIL: sapa.bjelovar@gmail.com
  WEB STRANICA: www.drustvo-sapa.hr

  Šapa je osnovana na poticaj skupine građana 3.5.2006. kao neprofitna nevladina humanitarna udruga zbog postojanja svakodnevne i sve veće potrebe za zbrinjavanjem napuštenih i izgubljenih životinja i suzbijanja okrutnosti prema životinjama.

  Trenutno su svi naši štićenici do trajnog udomljavanja smješteni na raznim lokacijama kod privremenih udomitelja jer naša borba za lokaciju na kojoj bi se izgradilo sklonište za životinje, unatoč našim naporima, za sad još nije urodila plodom.

  No imamo velike planove i nećemo odustati! Daj ŠAPU! Uskoro će sve biti drugačije…

  uskoro…KADA BUDEMO IMALI AZIL…

  VIZIJA UDRUGE: Grad bez pasa lutalica, odbačenih i nezbrinutih pasa i mačaka. Svi psi u gradu cijepljeni, čipirani, kvalitetno liječeni uz kontrolu razmnožavanja na civiliziran način. Unapređenje kvalitete života u gradu kroz kvalitetnu skrbi zaštitu životinja.

  MISIJA UDRUGE: Osnivanje skloništa za napuštene i izgubljene životinje, a time humano i trajno rješavanje problema njihovog zbrinjavanja i suzbijanja bilo kojeg vida zlostavljanja i okrutnosti prema životinjama.

  STRATEŠKI CILJEVI UDRUGE: DZZŽ promovira , potiče i razvija djelatnosti kojima se omogućava zaštita životinja. Planiraju se akcije koje imaju za cilj provođenje programa smještanja nezbrinutih životinja na “sigurna mjesta”,briga o njihovom zdravlju do definitivnog udomljenja, kontrola koćenja pasa i mačaka i time sprječavanje stvaranja novih nezbrinutih i lutajućih životinja. Rad na senzibilizaciji i edukaciji građanstva , te poticanje na suradnju svih, posebno predstavnika lokalne uprave i samouprave.

  PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE: Zbrinjavanje pasa lutalica i rad koji ima za cilj opću dobrobit životinja, a time i (in)direktno i ljudi u gradu.

  U ČIJEM PROSTORU/PROSTORIMA UDRUGA DJELUJE: Sastanke održavamo u prostorijama u vlasništvu grada, a pse držimo u “sigurnim dvorištima” koja su vlasništvo nekoliko građana koji svojom dobrotom i žrtvom omogućavaju Društvu da funkcionira.

  KAKO SA PROVODE AKTIVNOSTI: Pronađene pse dovodimo u “sigurna dvorišta”, brinemo o njima na sve načine (hranimo ih, liječimo, cijepimo), oglašavamo pronalazak preko lokalnih radiostanica, potom preko 5 panoa u gradu, preko novina (“Bjelovarskog lista”, “Večernjeg lista”), preko web stranice i slično. Kontaktiramo sa potencijalnim udomiteljima i na kraju udomljavamo psa.

  TKO SU KORISNICI USLUGA UDRUGE (ciljana grupa): Građani grada Bjelovara i šire regije, bilo da se radi o udomiteljima ili vlasnicima pasa, te nezbrinute životinje.

 • Dom za samostalno stanovanje Bjelovar
  Ravnateljica Blaženka Šarić-Kocur, prof. def.
  43000 Bjelovar, Gundulićeva 1

  Tel. 043 221 411
  Fax: 043 221 410

  e-mail: promicanje-inkluzije@zg.htnet.hr

  Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina udruga koja svoje aktivnosti usmjerava ka stvaranju sustava službi podrške u zajednici kao alternativnom izvaninstitucionalnom obliku skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama. Naš je cilj omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama izlazak iz socijalne izolacije i uključenje u društvo.

  Udruga je osnovana 1997. godine u Zagrebu, Hrvatska, uz financijsku podršku Instituta Otvoreno društvo i stručnu podršku programa Mental Health Initiative.

  Naš cilj:
  UPI pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama u skladu s njihovim potrebama a ne potrebama sustava. Cilj nam je stvoriti inkluzivno društvo u kojem će osobe s intelektualnim teškoćama imati jednake mogućnosti, u kojem će se cijeniti njihov doprinos društvu i u kojem će se poštovati njihova ljudska prava.

  Od 1997. godine program modela u zajednici utemeljene podrške je repliciran u šest hrvatskih gradova: Bjelovaru, Osijeku, Šibeniku, Kastvu, Pulu i Slavonskom Brodu te u Bosni i Hercegovini (Tuzla, Brčko i Gradačac) i Srbiji i Crnoj Gori (Beograd). U budućnosti želimo naš program replicirati i u mnoga druga mjesta.

  Od 2003. godine Udruga za promicanje inkluzije je jedina hrvatska članica međunarodne organizacije INCLUSION EUROPE

  UPI ne bi bila u mogućnosti pružati usluge podrške utemeljene u zajednici bez velike pomoći brojnih volontera i suradnika.

  Dom za samostalno stanovanje Bjelovar

  1.rujna 2006., Bjelovar – Osobe s intelektualnim teškoćama iz Bjelovara i formalno obuhvaćene programom stanovanja u zajednici uz podršku

  Ravnateljica Doma za samostalno stanovanje, prof. def. Blaženka Šarić Kocur članica je Upravnog odbora «Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva» u kojem aktivno djeluje sa članovima «Udruge za promicanje inkluzije» kojima je potrebna pomoć i podrška okoline za koju se bori i Centar.

  «Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva» provodi akcije za povratak zgrade bivšeg «Omladinskog doma» građanima te njeno cjelovito uređenje i korištenje kako bi je opremili za potrebe onih osoba sa poteškoćama u razvoju kojima je naša pomoć i podrška najpotrebnija.

 • Adresa: 43000 Bjelovar, Milana Šufflaya 6A

  Tel./fax +385(0)43 225 136

  E-mail: info@lovari.hr

  Matični broj: 1563637

  Žiro-račun uplata iz Hrvatske:
  Erste&Steiermarkische banka 2402006-1100082970

  Žiro-račun uplata izvan Hrvatske:
  Erste&Steiermarkische bank 2402006-1031262160-7700986660

  Godine 2001. osnovana je, u Bjelovaru, Udruga izvornih Roma-Lovara, kojoj je glavni cilj pomoći Romima i očuvanje autohtone skupine hrvatskih Roma jer se već od 14.stoljeća bilježe na tlu današnje Hrvatske. Utvrđeno je, da je povijest Roma Lovara, jedne od 8 skupina Roma koji trenutno žive na teritoriju današnje Republike Hrvatske, neistraženi dio bogate građe hrvatske kulturne baštine.

  Preostali autohtoni hrvatski Romi-Lovari, zbog povijesnih zbivanja u današnje vrijeme čine manjinu među pristiglim romskim skupinama, koje naseljavaju Hrvatsku proteklih godina dok u svijetu od ukupnog broja Roma, 15 milijuna, Romi Lovari čine većinu od 13 milijuna. Samim tim, jezik Roma Lovara, koji se inače smatra izvornim romskim jezikom, proglašen je službenim jezikom Roma u svijetu, dok im u Hrvatskoj prijeti gotovo potpuni gubitak identiteta i prelazak u zaborav povijesti i postojanja autohtone romske skupine.

  Danas, preostali autohtoni hrvatski Romi, njih 1420, smatraju da im je moralna obaveza pomoći Romima te očuvati jezik i kulturu autohtonih hrvatskih Roma kao i izvorne običaje za buduća pokoljenja. Kako bi ostvarili svoje programe cilj im je bio u prostoru Udruge u Bjelovaru, otvoriti: KULTURNO – EDUKACIJSKI CENTAR ROMA sa sljedećim sadržajem:
  • Stalni etno-postav autohtonih hrvatskih Roma- Lovara(u prosincu 2004.god., otvoren sa dijelom postava, pod nazivom «Dokumentarno-povijesna izložba autohtonih hrvatskih Roma-Lovara»)
  • Edukacijski centar(provedba i praćenje programa prema Nacionalnom programu za Rome RH, prezentacija kulture Roma od strane Roma i neroma iz Hrvatske i svijeta, održavanja kulturnih manifestacija, izdavaštvo)
  • Centar savjetovanja(pružanje savjeta Romima i državnim ustanovama u smjeru bolje međusobne komunikacije i poboljšavanja kvalitete života Roma a posebice djece i žena.)
  • Malu knjižnicu (fond od 2000 knjiga kojima treba probuditi svijest čitanja kod Roma)

  Program Udruge Izvornih Roma Hrvatske – Lovari

  Program Vijeća romske nacionalne manjine grada Bjelovara

  Program rada Kulturno-edukacijskog centra Roma temelji se na programima Udruge izvornih Roma Lovara i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Bjelovara koji su osnivači Centra.

  Programi se temelje na osnovnom cilju, a to je pokušaj da se Romima pomogne na jednom mjestu u dobivanju svih potrebnih informacija i pomoći u svakodnevnom životu vezanih za područje zdravstva, školstva, socijalne skrbi, zapošljavanja te rješavanju problema unutar obitelji kao što je ovisnost, nasilje, zlostavljanje i sl.

  Programi su i moralna obaveza prema Romima kako bi očuvali jezik, običaje i kulturu samih Roma, ali ujedno i nastojanje da se prilagode trenutnom društvenom stanju i statusu države što bezbolnije i kvalitetnije.

  Pomoć mladim generacijama Roma koje su se priklonile suvremenom načinu života i školi da ne zaborave svoje podrijetlo, a onima koji to još uvijek nisu uspjeli pripomoći, da se što prije integriraju, jer im to trenutno omogućava društveno-politička situacija unutar naše države i Europe.

  Za realizaciju programa koriste se stručnjaci na svim poljima državnih ministarstava, ustanova i ureda, vladinih i nevladinih organizacija, politike, kulture, povijesti kako bi se što kvalitetnije ostvarili edukacijski programi i pružilo što kvalitetniju pomoć pri traženju adekvatnih rješenja.

  Udruga izvornih Roma Lovara je članica «Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva», a voditeljica Vijeća romske nacionalne manjine grada Bjelovara, gospođa Slađana Đurđević je aktivna članica «Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva» u sklopu kojeg također provodi akcije od važnosti za prihvaćanje manjina i razvitak civilnoga društva naše sredine.

  Realizirani programi:
  › Pokrenut Centar za savjetovanje
  › Osnivanje Literarne grupe mladih Roma

  Održane prezentacije i radionice na teme:
  › Zaštita prava čovjeka
  › Zaštita prava majki i djece
  › Važnost očuvanja identiteta i jezika

  O sebi:
  SMATRAMO DA SU NAŠI PROGRAMI OPRAVDANI I PRIJE SVEGA KORISNI, TE VAS POZIVAMO DA NAS POSJETITE KAKO BISMO ŠTO KVALITETNIJE POKRENULI SURADNJU I PRIDONIJELI ŠTO BRŽOJ I KVALITETNIJOJ INTEGRACIJI ROMA KAO NACIONALNE MANJINE ODUVIJEK MARGINALIZIRANE U DRUŠTVU.

  Centar savjetovanja započeo je sa radom 1.4.2005.godine.

 • Adresa udruge: Ul. Ivana Gorana Kovačića 13, 43000 Bjelovar
  Mob. 098 / 635 136

  Internet stranica Udruge – Internet adresa Udruge
  www.bjelovarwifi.hr / udruga@bjelovarwifi.hr.

  Grupa gamerskih entuzijasta, koji se sa ciljem unapređenja informatičke kulture i promicanja građanskih sloboda, organizirala u Udrugu informatičkih korisnika „BJELOVAR WiFi“. Trenutno brojimo oko 30-ak aktivnih članova. Pored gaminga radimo i na planu bežičnog (wireless) umrežavanja računala. U ovom trenutku, smo u projektu stvaranje wireless mreže koja bi pokrivala šire područje grada Bjelovara.

  Projekt – «Bežično umrežavanje računala»

  Prema predviđanjima rad Udruge teče po planu. 18. 08. 2007. realiziran je projekt “Bjelovar wireless”. Planirano stvaranje bežične računalne mreže je završeno. Temelji, za besplatnu komunikaciju i sve prednosti koje donosi, su postavljeni. Sada ostaje da se broj korisnika svakodnevno povećava.

  Tehničke pripreme za dan “D” intenzivno su započele još prije mjesec dana. Sastavljena su radna računala sa mrežnim karticama i ugradbenim kutijama. Napravljena su potrebna postolja i nosači. UTP i naponski kablovi.

  Prije samog početka bilo je potrebno svu opremu prilagoditi radu na Linuxu. Uspjeh cijele “operacije” i kvalitetu posla garantirala su dva imena “Cardi” i “Burke”. Hrvatske legende wirelessa još jednoj su mreži dale svoj pečat. Prije samog izlaska na teren pripremljeno je šest računala predviđenih za rad na pristupnim točkama.
  Prva, centralna točka bila je i najzahtjevnija – silos.

  Uspostavom AP-a na silosu, posao su paralelno nastavila četiri tima. Prvi je ostao zbog “upucavanja” linkova, drugi je formirao preostale četiri AP lokacije u gradu, treći je koordinirao rad a četvrti, za kraj najvažniji, je radio na obostranom “flashanju” i hlađenju napajanja.

  Usprkos obimu posla i dodatnim “težavama” koje neizostavno prate sve poslove vezane za zajedničke krovove, posao je završen. Da nije bilo svesrdne stručne pomoći dobrih duša iz WIFI HR-a, naše iskustvo bilo bi dovoljno samo za rad četvrtog tima smile

  Ukratko, evo što je postignuto. U ovoj polufinalnoj fazi projekta, Bjelovar je prekriven bežičnom mrežom. Infrastrukturom i položajem samih pristupnih točaka, mreža je vrlo pogodna za proširenje, kako povećanjem broja klijenata u Bjelovaru, tako i povezivanjem sa drugim gradovima. Koncipirana je na način da se maksimalno 10-15 klijenata priključuje na jednu pristupnu točku. Veze između pristupnih točaka se ostvaruje brzim linkovima standardom različitim od “klijentskog”. Na taj način se omogućava puna protočnost podataka. Tijekom prvog radnog tjedna vršena su mjerenja. Ovisno o opremi klijenta, protok podataka je bio u rasponu od 45 – 54 Mb/sek. sa pingom od 6 do 20 ms.

 • Jakova Gotovca 50, 43000 Bjelovar
  url: www.pid.hr
  e-mail: pid@pid.hr
  mob: 095 80 65 414
  skype: pidbjelovar

  Projekti: Program JAKO

  Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva temeljni je cilj koji se provedbom trogodišnjeg programa jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj želi postići.

  Program koji je usmjeren na rad s organizacijama civilnog društva (udruge, građanske inicijative), jedinicama lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) i djelomično na privatni profitni sektor (tvrtke) – u četiri sjeverozapadne županije provode Autonomni centar ACT iz Čakovca, udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša FRANJO KOŠĆEC iz Varaždina, udruga Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K. iz Križevaca te udruga za promicanje prirodnih, kulturnih i društvenih vrijednosti PRIRODA I DRUŠTVO iz Bjelovara.

  Program je zamišljen na način da uz jačanje kapaciteta kako bi organizacije civilnog društva u SZHR počele dobivati potrebna znanja i vještine te počele, uz ostalo, konkurirati i za sredstva domaćih i stranih fondova – uspostavi kvalitetniju suradnju između javnog sektora, privatnog sektora i organizacija civilnog društva te uspostavi temelje za što kvalitetniji i bolji rad organizacija civilnog društva na putu ka modernom društvu stabilnih društvenih vrijednosti.

  Program će kroz svoju provedbu utjecati na podizanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva, saživljavanje međusektorske i sektorske suradnje temeljene na dobroj praksi, partnerstvu i društveno odgovornom poslovanju, promicanje i uvođenje koncepta partnerstva (pozitivne prakse) te na povezivanje organizacija u interesne saveze i/ili mreže.

  Usluge tj. programske aktivnosti koje proizlaze iz programa JAKO podijeljene su u tri segmenta i čine ih:

  › Edukativne radionice izgradnje organizacijskih kapaciteta
  › Prezentacija (zagovaranje i provedba) međusektorske i sektorske suradnje
  › Info točka programa JAKO


  Voditelj programa je Igor Lesar iz organizacije ACT, a suradnici na programu u ulozi regionalnih koordinatora su Đuro Gavran iz udruge PiD, Saša Lončarić iz udruge K.V.A.R.K. i Marko Stančin iz udruge FRANJO KOŠĆEC.

  Početnu financijsku potporu ovom programu dala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba kroz „Poziv za iskaz interesa – regionalizacija“ u iznosu od 278.400,00 kn. Ovaj se program s navedenim iznosom financira za prvu godinu provođenja od ukupno tri godine koliko Zaklada namjerava podržavati proces regionalizacije.

  Namjera je u sustav financiranja ovog programa već od prve godine aktivno uključiti jedinice lokalne i regionalne samouprave i to na način da gradovi i županije ali i tvrtke i razvojne agencije sa područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije imaju aktivnu participaciju u određenim segmentima programa.

  Od navedenih usluga koje će zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva od svibnja ove godine moći koristiti izdvajamo edukativne radionice. Te su stručne radionice namijenjene organizacijama civilnog društva s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kako bi proizveli projektni prijedlog, uspostavili partnerstvo i/ili suradnju, potaknuli i organizirali akciju ili kampanju u svojim lokalnim zajednicama. Korisnici će biti visoko motivirane udruge, s fokusom na one udruge čije članice i članovi nemaju dovoljno potrebnih znanja i vještina za rad iz navedenih područja ili ih žele ojačati.

  Uz edukativne radionice paralelno sa provedbom kreće i Info točka koja je zamišljena na način da predstavlja svojevrsnu „prvu pomoć“ u pružanju relevantnih informacija potrebnih za rad zainteresiranim organizacijama civilnog društva, građankama i građanima, građanskim inicijativama, aktivistima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te predstavnicima privatnog poslovnog sektora.

  Svi zainteresirani putem info točke imati će pristup osnovnim informacijama o aktualnim natječajima, fondovima, događanjima, konferencijama. Također će moći zatražiti osnovne financijske i pravne savjete vezane uz djelokrug rada OCD-a, te pomoć oko izrade projektnih aplikacija.

  Info točke će biti smještene u sjedištima organizacija koje provode program, dakle u Čakovcu, Varaždinu, Križevcima i Bjelovaru a svim korisnicima voditelji info točaka će na raspolaganju biti četiri sata jednom tjedno.

  Za dodatne informacije svim zainteresiranima na raspolaganju je e-mail program.jako@gmail.com te telefon 043/ 220 657, udruga Priroda i društvo.

 • Tel. 043/243-007, 043/886-115, 098 251 174
  E-mail: zeljko.belaj@bj.t-com.hr
  Adresa: P. P. 89, 43 000 Bjelovar

  Orijentacijski klub Bjelovar osnovan je 14. prosinca 1999. godine, a upisan je u registar udruga Republike Hrvatske 13. siječnja 2000. godine pod brojem 07000661.

  Klub je neprofitna i nevladina udruga čiji ciljevi su promicanje, razvitak i unapređenje orijentacijskog sporta i amaterske radiogoniometrije (ARG) kao sportsko-tehničke discipline.

  Klub ima upisanih 72 člana, od čega je 34 mlađih od 25 godina, a 40% su žene.

  Orijentacijski klub Bjelovar član je Hrvatskog planinarskog saveza u Zagrebu i Športske zajednice grada Bjelovara. U provedbi svojih aktivnosti Klub surađuje sa srodnim udrugama u Gradu, Županiji i Republici Hrvatskoj, a otvoren je za suradnju svim ostalim udrugama i pojedincima u cilju rješavanja zajedničkih otvorenih pitanja i zajedničkog nastupa u kreiranju i provedbi svojih aktivnosti.

  Velika pozornost Kluba usmjerena je na neformalno obrazovanje svojih članova, osobito mladih (stjecanje zvanja instruktora, sudjelovanje na radionicama o managementu udruga, javnom zagovaranju, financijskom poslovanju itd.).

  Tijekom školske godine 2002./2003. provodili smo projekt u kojem je osnovnu edukaciju iz orijentacije završilo je 2334 učenika i učenica 5.-8. razreda iz 7 osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. U provedbi projekta sudjelovalo je 44 građana volontera i 20 članova Kluba koji su uložili 470 sati rada. U provedbi projekta prvi put u Hrvatskoj primijenjen je suvremeni elektronički sustav Sport-ident koji je nabavljen uz pomoć strane donacije.

  Članovi kluba redovito sudjeluju u orijentacijskim natjecanjima, ali prioritet nam je osobito okupljanje mladih na atraktivnim programima preko kojih mladi stječu psihofizičku kondiciju te navike i vještine koje će im biti potrebne u životu (higijensko-zdravstvene, socijalne, ekološke, snalaženje u prostoru itd.).

  Lokalna zajednica nam daje svoju podršku i na taj način obogaćuje društveni život i posredno utječe na eliminiranje nesocijalnog ponašanja i štetnih ovisnosti kod mlađe populacije.

  Građani, volonteri i članovi ostalih udruga svojom aktivnošću motiviraju i ostale na društveno koristan rad i stječu iskustva za buduće vlastite projekte.

  Orijentacijski klub Bjelovar član je «Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva», predsjednik Željko Oršolić redoviti je član Upravnog odbora Centra u sklopu kojeg djeluje u aktivnostima razvitka civilnoga društva na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

 • Likovno udruženje Bjelovar – LUB
  Andrije Hebranga, 43 000 Bjelovar

  www.galerija.hr/bjelovar/lub.htm

  Kronologija LUB-a

  3. XII. 1991. – Osnovana Likovna kolonija Župe bjelovarske. Prvi Upravni odbor: Ivo Vuk (predsjednik), Dragutin Štefan (tajnik), Ljubica Majhen (blagajnica) te članovi Zdenko Hudina, Darko Lukić i Karlo Varjačić.

  9. IV. 1992. – Izložba u Galeriji Gradskog muzeja Bjelovar. Izlagala su 32 autora (80 djela). U suradnji s »Bjelovarskim listom« održana je uspjela izložba uskršnjih čestitki. Čitaoci ovog lista najboljom čestitkom su proglasili rad Milkice Leskovar.

  29. IX. 1992. – Održana je jednodnevna izložba u vojarni na Vojnoviću povodom obljetnice oslobođenja grada.

  26. XI. 1992. – Pod pokroviteljstvom Ministarstva obrane RH u Galeriji »Zvonimir« u Zagrebu održana je humanitarna izložba »Tebi uspomena na moju Hrvatsku«. Tom prigodom poklonjeno je 61 djelo.

  IV. 1993. – Uskrsna čestitka — više od 70 radova poklonjeno je čitateljima »Bjelovarca«.

  7. V. 1993. – Izložba u Elektri u Križevcima, gdje je devetnaest autora bilo predstavljeno sa četrdeset djela.

  3. VIII. 1993. – Uz Dane Bjelovara u Gradskom muzeju održana je izložba na kojoj je bilo predstavljeno 28 djela i 9 suvenira.

  28. IX. 1993. – Humanitarna izložba u korist Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske pod naslovom »Veliko hvala«. Tom prigodom darovano je 38 djela od 26 autora.

  28. X. 1993. – Izložba »Mali likovni sajam« u okviru Gospodarskog sajma u Gudovcu, održana je u Galeriji Gradskog muzeja Bjelovar, a na njoj su sudjelovala 24 autora s 54 djela.

  20. XI. 1993. – Donatorska izložba »Sveti Florijan« za obitelji stradalih vatrogasaca. Sudjelovala su osmorica autora s deset djela.

  4. VIII. 1994. – Izložba »Bjelovaru u čast« u okviru proslave 120. obljetnice Grada Bjelovara. Sudjelovalo je 26 autora.

  1. IX. 1994. – Izložba u okviru 2. međunarodnog gospodarskog sajma na kojoj je sudjelovalo 28 autora s 80 djela.

  15. XI. 1994. – Izložba uz Mjesec borbe protiv raka u organizaciji Lige za borbu protiv raka, 21 autor izložio je šezdeset djela.

  16. V. 1995. – Izložba u Čazmi povodom Dana državnosti. Sudjeluje 18 autora sa 26 djela.

  3. VIII. 1995. – Uz Dan Bjelovara 32 autora izlažu 78 djela u Galeriji Gradskog muzeja u Bjelovaru.

  31. VIII. 1995. – Na Gospodarskom sajmu zajednička izložba LUB-a i udruge Da iz Daruvara.

  IX. 1995. – LUB dobiva na uporabu podrumske prostorije u Gradskom muzeju.

  14. XI. 1995. – Donatorska izložba u korist Lige za borbu protiv raka. Sudjeluje 17 autora sa 42 djela, a od prodanih 17 djela kupljena je sonda za rano otkrivanje raka.

  16. XI. 1995. – Donatorska izložba LUB za KBC u galerijskom prostoru »Mimara« u Zagrebu. Od prodanih 24 djela (16 autora) prikupljena su sredstva za inkubator.

  23. V. 1996. – Svečano su otvorene novouređene prostorije čije uređenje je potpomogla Gradska uprava iznosom od 30 tisuća kuna.

  24. VI. 1996. – Izložba u Ivanskoj uz proslavu Dana općine Ivanska.

  26. IX. 1996. – U Galeriji »Croatia osiguranja« u Daruvaru uz Dan policije izlagala su devetnaestorica autora (39 djela).

  25. XI. 1996. – Humanitarna izložba za Ligu za borbu protiv raka u Galeriji Gradskog muzeja Bjelovar. Izlagalo je 16 autora (44 djela), a darovano je 17 slika.

  III. 1997. – Od Bjelovarsko-bilogorske županije LUB dobiva na korištenje prostor u bivšoj Zajednici općina.

  29. IV. 1997. – Izložba u Čazmi uz Dan državnosti na kojoj izlažu 23 autora.

  20. VI. 1997. – Likovna kolonija u okviru »Terezijane« u atriju Gradskog muzeja. Na koloniji sudjeluje 10 slikara.

  4. VIII. 1997. – Izložba »Pakračko ljeto« na kojoj sudjeluju 22 autora sa 42 slike.

  18. XI. 1997. – Humanitarna donatorska izložba za Ligu za borbu protiv raka. Sudjeluje 26 autora sa 63 djela.

  V. 1998. – Izložba u Pakracu uz Dan državnosti na kojoj petorica autora izlažu 50 djela.

  6. VI. 1998. – Likovna kolonija u Siščanima na kojoj je sudjelovalo osam autora i darovano osam slika.

  20. VI. 1998. – Likovna kolonija »Severinsko ljeto« na kojoj je deset autora darovalo 20 radova za HVIDR-u.

  VIII. 1998. – Izložba u Župnom dvoru Pakrac pod imenom »Pakračko ljeto«. Sudjelovalo je 17 autora koji su za obnovu crkve darovali 17 radova.

  19. XI. 1998. – Donatorska izložba za Ligu za borbu protiv raka u Galeriji Gradskog muzeja u Bjelovaru. Sudjelovalo je 20 autora sa 60 djela, a darovali su 26 djela.

  Jedan od istaknutih članova LUB-a je i Zlatko Sabolović. Rođen je 1960. godine. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu. Aktivno se bavi slikarstvom. Svoje likovno stvaralaštvo započeo je grafikom prije 23 godine, a nastavio uljem, suhim pastelom i akvarelom slikajući pejzaž, vedutu i mrtvu prirodu. Voda i sunce izvor su njegovog nadahnuća.

  Donator je mnogih humanitarnih akcija. Sudjelovao je na više od četrdeset skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, a do sada 12 puta je samostalno izlagao i u Virovitici, Čazmi, Garešnici, Kapeli, Dubrovniku, Pakracu, Tribunju, Daruvaru, te više puta u Bjelovaru. Sudjelovao je i u radu likovnih stvaraonica u Daruvaru, Varaždinu, Bjelovaru, Sišćanima, te Severinu. Redoviti je član Upravnog odbora «Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva» čiji je LUB član.

 • Hrvatsko obrtničko radničko kulturno umjetničko društvo (HORKUD) “Golub” osnovali su 1887. godine bjelovarski obrtnici, a kroničari navode da je svrha Društva bila “obrazovati svoje članstvo, isto podupirati u slučaju bolesti, te učiti pjevanje, tamburanje i čitanje poučnih knjiga i časopisa”.

  Franjevačka 6a, 43000 Bjelovar, tel. 043 244 475

  Prvi predsjednik “Goluba” bio je Dragutin Kalinsky, a tajnik Josip Čupak. Prvi zborovođa bio je stražmeštar 16. pješačke pukovnije T. Walenfels, budući je pri “Golubu” djelovao muški pjevački zbor.

  “Golub” je sve do današnjih dana ostao vjeran geslu svojih osnivača ka predanosti u gajenju hrvatske pjesme i glazbe, bogaćenju ukusa naroda i učvršćivanju svijesti o hrvatstvu.

  Danas, 116 godina nakon njegova osnutka HORKUD “Golub” djeluje u šest sekcija i to su mješoviti pjevački zbor, folklorni ansambl, tamburaški sastav, te tri sekcije za djecu i to zbor, folklor i ritmika, popularni “Golubići”.

  Zborovođa mješovitog pjevačkog zbora je prof. Ivan Mihajlović, voditelj folklornog ansambla je Renata Dajčbar, a voditeljica tamburaškog sastava je prof. Anita Blažeković.

  Dječji zbor vodi prof. Ruža Milić, ritmiku Antonija Zluticky-Iveković, a dječji folklor Milena Radotović.

  Članstvo “Goluba” čini devedesetak odraslih članova i oko 130 djece.

  Mješoviti pjevački zbor najstarija je Sekcija Društva a u svojem dugogodišnjem plodnom radu ostvario je niz zapaženih nastupa u Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te gostovao u Mađarskoj, Austriji, Italiji, Slovačkoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Zbor je nastupio i u zagrebačkoj i đakovačkoj katedrali.

  Svake godine zbor sudjeluje na susretima pjevačkih zborova naše Županije, te je kao najbolji, u dva navrata nastupio na državnoj smotri zborova u Rijeci i Novom Vinodolskom.

  Mješoviti pjevački zbor, prije svega, njeguje i izvodi djela domaćih autora, no na repertoaru ima i djela stranih autora, starih majstora, a njeguje i sakralnu umjetnost.

  Folklorni ansambl osnovan je prije 37 godina te njeguje tradicionalne običaje, a izvodi izvorne i koreografirane plesove hrvatskog naroda. U svom repertoaru ima plesove Bilogore, Slavonije, Baranje, Prigorja, Međimurja, Like, Podravine, Hrvatskog Zagorja, plesove otoka Korčule, plesove Bunjevačkih Hrvata i završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta.

  Folklorni ansambl s tamburaškim sastavom svoj rad prezentira prvenstveno u svom gradu, ali i širom Županije, a gostovao je u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji.

  Folklorni ansambl u svom radu ostvarili su neraskidiva prijateljstva sa mnogim kulturno-umjetničkim društvima širom Hrvatske, a stečene veze redovito se njeguju gostovanjima ovih sekcija diljem cijele Hrvatske, te ugošćavanjem prijateljskih društava u Bjelovaru.

  HORKUD “Golub” je prije nepunih osam godina osnovao dječje sekcije, tzv. “Golubiće”, želeći raditi prvenstveno na stvaranju vlastitog podmlatka, no isto tako pružiti djeci od njihove najranije dobi uvid u prebogatu hrvatsku kulturnu baštinu.
  ” Golubići” tijekom godine održavaju samostalne koncerte kao što su koncert “Đacima prvacima”, Božićni koncert i koncert “Pozdrav proljeću”, a na završnom koncertu pokazuju što su sve naučili tijekom školske godine.

  Tijekom godine članovi HORKUD-a “Golub” kroz rad u navedenim sekcijama, daju preko 30 javnih nastupa, što na samostalnim koncertima, što na drugim javnim nastupima ili gostovanjima što “Golub” čini jednim od najaktivnijih društava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

  Tijela upravljanja “Golubom” su Skupština i Upravni odbor koji broji 15 članova.

  Predsjednik HORKUD-a Golub je Gordana Vlašiček, dopredsjednik je Želimir Kovač, a tajnik je prof. Đurđica Pavičić.

  Članovi Upravnog odbora, osim navedenih su: Martina Laklija, Slavica Šafar, Božidar Horvat, Maja Hlupić, Ivan Ježek, Renata Dajčbar, Anita Blažeković, Alen Požgaj, Alen Biškup, Danijela Biškup, Natalija Bedeković i Nenad Kalađija, kao predstavnik roditelja “Golubića”.

 • Osnovana je 1.7.2004. godine. Prvi predsjednik udruge bila je mr. sci. Marija Čatipović, dr. med.

  Udruga «Za zdravo i sretno djetinjstvo» je nevladina, neprofitabilna, nestranačka udruga. Okuplja osobe raznih struka i specijalnosti s namjerom pružanja savjetodavne pomoći djeci i njihovim roditeljima, u rješavanju zdravstvenih i odgojnih teškoća.

  01.07.2004. osnovana je udruga “Za zdravo i sretno djetinjstvo”. U Registar udruga Republike Hrvatske udruga je upisana 31.07.2004. godine. Prvim predsjednikom udruge imenovana je mr. sci. Marija Čatipović, dr. med.

  10.10.2004. održan je sastanak Skupštine na kojem je usvojen program rada udruge za 2005. godinu. Skupština je prihvatila 11 temeljnih projekata koji će predstavljati okosnicu rada udruge.

  Načelnik Ureda za obitelj Uprave za obitelj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodin Zdenko Žunić, značajno je pomogao osnivanje i početak rada udruge, uz župana Dragutina Bajs, dipl. iur. i gradonačelnicu Đurđu Adlešić, prof.

  16.11.2004. u 19. sati članovi udruge predstavili su program rada udruge u prostoru Narodne knjižnice “Petar Preradović”. U predstavljanju rada udruge sudjelovali su gospodin Zdenko Žunić i gospođa Duška Bogdanović, predstavnici Uprave za obitelj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

  Aktivnosti udruge:
  „Savjetovalište za majku i dijete“: aktivnosti vezane uz začeće, trudnoću, porođaj, brigu o novorođenčetu, dojenje i općenito prehranu djeteta, njegu dojenčeta i malog djeteta, bolesti dojenčeta i malog djeteta, odnos majke i djeteta, ulogu oca u obitelji, afirmaciju majčinstva i ljubavi prema djetetu – voditelj mr. sc. Marija Čatipović

  „Škola roditeljstva“: odgojna uloga roditelja, zdrava komunikacija u obitelji i učenje djeteta komuniciranju, tolerancija, prilagodba djeteta na vrtić i školu, nasilje među djecom u vrtiću i školi, odgoj hiperaktivnog djeteta i adaptacija takvog djeteta na zajednicu, odrastanje djeteta u parcijalnoj obitelji, značaj igre za dijete – voditelj Snježana Berak, odgajatelj

  „Prava djeteta“: – „Deklaracije o pravima djeteta“, “AGORA” – voditelj Ksenija Matuš, prof.

  „Mladi za mlade“: zdravstveno-odgojni rad koji organiziraju i provode učenici Medicinske škole Bjelovar – voditeljica Ankica Došen, v.m.s.

  „Predbračno i bračno savjetovalište“: – voditeljica Marija Kudumija Slijepčević

  Projekti:
  • SAVJETOVALIŠTE ZA DOJENJE
  • SAVJETOVALIŠTE ZA TRUDNICE
  • ASTMA ŠKOLA
  • WEB STRANICA
  • KONTAKT
  • ZDRAVSTVENI ODGOJ
  • PITAJTE LJEKARNIKA …
  • RADIO EMISIJE
  • TEMATSKE RADIONICE
  • AGORA
  • SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE
  • PREDBRAČNO SAVJETOVALIŠTE
  • SURADNJA I POMOĆ S DRUGIM UDRUGAMA
  • POSTERI, RADOVI, BROŠURE I PRIRUČNICI

  Kontakt:
  Marija Čatipović
  Tel. 043 231 600
  Mob. 099 3500 919
  E-mail: mcatipov@inet.hr