Održivost udruge

Održivost udruge = kapacitet udruge za ispunjenje misije i ostvarenje vizije

PRIJETNJE ZA OPSTOJNOST UDRUGE

Udruge se svakodnevno suočavaju s brojnim rizicima i prijetnjama za održivost organizacije, koje proizlaze iz:
• Pravnog okruženja
• Tehnoloških trendova
• Društvenih i kulturnih trendova
• Ekonomskih trendova
• Donatorskih trendova
• Političkih trendova

Živimo u svijetu stalnih promjena, u kome vladaju zakoni konkurentnosti. Tržišna utakmica nije predodređena samo za poslovni svijet. Unutar civilnog sektora vodi se stalna borba za korisnike, donatore, vlastito pozicioniranje, medijsku pažnju. To zahtijeva sve veću profesionalizaciju, osiguravanje resursa i stvaranje strukture, koja će osigurati ne samo postojanje, već i djelotvornu provedbu programskih aktivnosti.

ELEMENTI ZA ODRŽIVOST UDRUGE

Institucionalna održivost

› Kapacitet udruge da osigura strateški okvir, učinkovito vodstvo i djelotvornu organizacijsku strukturu koja će omogućiti nesmetanu provedbu programa
› Opstojnost udruge kao institucije

Programska održivost

› Kapacitet udruge za pružanje kvalitetnih usluga i programa koji će podići kvalitetu života korisnika te stvoriti neki pozitivan učinak u zajednici uz raspoložive resurse
› Opstojnost programa zbog kojih udruga postoji

Financijska održivost

› Kapacitet udruge da osigura potrebne resurse kako bi postigla institucionalnu i programsku održivost
› Osiguravanje sredstava za nesmetan rad udruge
› Organizacija pritom treba biti dohodovna (pokriva sve troškove i tako ostvaruje pozitivan rezultat), solventna (na vrijeme podmiruje sve dugoročne obveze) te likvidna (na vrijeme podmiruje sve kratkoročne obveze)

Za svaku udrugu to su prilično visoki standardi i za najstručnije vodstvo organizacije predstavljaju pravi izazov. Civilni sektor u Hrvatskoj u najvećoj mjeri zasnovan je na volonterskom radu stručnjaka, koji provode programske aktivnosti za koja su osposobljeni kroz redovitu ili neformalnu naobrazbu. Kvalitetna, stručna i društveno odgovorna provedba programa samo je jedan od zadataka neprofitnih organizacija, no da bi se programi mogli provoditi, potrebno je osigurati resurse i to trajno.

RESURSI ORGANIZACIJE

Organizacija je održiva ukoliko može osigurati resurse za ostvarenje svoje misije. Važno je znati da održivost ne znači samo osigurati dosta novca. Novac je jedan od bitnih resursa, ali ključni resurs svake organizacije, a naročito udruge su ljudi. Ljudi čine organizaciju. Oni pribavljaju sve ostale resurse, stvaraju strukturu i provode programe. Stoga je iznimno važno voditi posebnu brigu o ljudskim resursima; znati privući ii zadržati najbolje.

Resursi:
› Unutarnji (vlastiti)
› Vanjski (partnerske organizacije)

Ljudski resursi: Znanje, Motivacija, Povjerenje, Kontakti

Image: Organizacije, Programa, Članova, Partnera

Informacije: Donatori, Korisnici, Partneri, Konkurenti, Trendovi

Oprema: Uredska, Programska

Prostor: Uredski, Programski

Novac

Udruga ima zadatak stalno osiguravati potrebne resurse i stoga je važno, sukladno misiji organizacije i strategiji provedbe programa, izraditi strategiju održivosti. Važno je znati kako dobiti i trajno motivirati kvalitetne ljude, koji znaju i stalno ulažu u vlastiti razvoj. Kako stvoriti i osigurati uvjete za rad stručnih timova, koji se zasnivaju na podršci i povjerenju. Kako kvalitetno održavati postojeće i stalno stvarati nove kontakte.

Udruga ima zadatak stalno osiguravati potrebne resurse i stoga je važno, sukladno misiji organizacije i strategiji provedbe programa, izraditi strategiju održivosti. Važno je znati kako dobiti i trajno motivirati kvalitetne ljude, koji znaju i stalno ulažu u vlastiti razvoj. Kako stvoriti i osigurati uvjete za rad stručnih timova, koji se zasnivaju na podršci i povjerenju. Kako kvalitetno održavati postojeće i stalno stvarati nove kontakte.

U informacijskom svijetu gotovo je nemoguće djelovati bez pravovremenih informacija o donatorima, potrebama naših sadašnjih i potencijalnih korisnika, o mogućim partnerima i potencijalnim konkurentnim organizacijama i programima. Informacije o trendovima (donatorskim, pravnim, političkim, društvenim, tržišnim) koje treba pratiti i na njih adekvatno odgovarati novim programima i pristupima.

Važno je biti umrežen i imati pristup izvorima informacija. Ništa manje važan je i sam image organizacije, slika koju ostavlja u javnosti; odnosno u kojoj mjeri je organizacija zahvaljujući svojim postignućima – poželjan partner. O imageu organizacije ovisi i koliko će kvalitetne ljude privući u organizaciju bilo kao članove, korisnike ili volontere. O tome dobrim dijelom ovisi i mogućnost pribavljanja ostalih, materijalnih resursa: prostora, opreme i novca.

Novac nije ništa manje važan, no za njegovo pribavljanje potrebno je samo dosta motivacije, nešto znanja, informacija, i dobar image organizacije. Kod novca je pak važno voditi brigu o raznovrsnosti izvora sredstava, dakle ne dovesti se u stanje ovisnosti o donatorima i trendovima.

Svaka ozbiljnija organizacija bi morala imati barem pet različitih izvora sredstava. Nadalje, svaka stabilna organizacija obično ima barem jedan stalni, vlastiti izvor sredstava. No, održivost udruge na znači samo osigurati resurse. Okvir za održivost udruge ipak je nešto širi.

OKVIR ZA ODRŽIVOST UDRUGE

Da bi neka udruga bila održiva, ona treba:

• Raditi smisleni posao sukladno misiji organizacije
• Imati dobru organizaciju i djelotvorno rukovodstvo
• Biti u stanju mobilizirati resurse / prikupiti sredstva
• Imati dobre odnose / biti utemeljena u zajednici

 

Udruga Osmijeh