Naši donatori

Udruga Osmijeh
Bjelovarsko bilogorska županija
Udruga Osmijeh
Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske
Udruga Osmijeh
British Embassy
› REVIZ – OLYMP, Bjelovar
› Glotta, Nova Ljubljana
› Darkom, Daruvar
› Ceste, Bjelovar
› Koestlin, Bjelovar
› Agencija za programe EU – Grundtvig

 

Što su donacije?

Za individualne osobe ili organizacije koje traže pomoć od zaklada ili fondacija, bitno je da aplikanti imaju barem jasno poznavanje na koji se način dobivaju sredstva zaklade raspoloživa za distribuciju, i za koje namjene se dopuštaju porezne olakšice. Takovo znanje pomoći će aplikantima kod zahtjeva od određene zaklade.

Obrazovne fondacije

Obrazovne fondacije pomažu kod utvrđivanja faza projekta. To je generalno namjenjeno malim projektima, u njihovom najranijem stupnju razvoja, prije nego je koncipiran kompletan projekt ili plan budućeg razvoja. U biti ideja je da se vodi računa o samom početku projekta.

Partnerske fondacije

Donacija ili program financiranja gdje različiti “partneri” ulaze u projekt. U nekim slučajevima, to se može odnositi na spajanje fondacija između vlade i dobrotvornih izvora. Također se može odnositi na partnere koji daju donacije (iz usluge?? ili u robi??)

Poticajne donacije

To su donacije koje uključuju ciljeve, “ukoliko to postignete, dobit ćete toliku donaciju”. To je mnogo teže postići na kulturnom i umjetničkim poljima. Termin se također može odnositi na prikupljanje donacija, sa privatnim zakladama ili fondacijama (prikupljanje dollar po dollar doprinosa od npr. lokalne zajednice??)

Uvjetovane donacije

Uvjetovane donacije uključuju to da jedan donator traži uključivanje drugih, tako da njihovu donaciju čini dijelom projektnih fondova, ovisno o preostalom dijelu koji je na raspolaganju od ostalih izvora. Dokaz uvjetovane ponude može se upotrijebiti u traženju fondacija bilo gdje, ili za podizanje zajma za balansiranje traženja fondova.

Pilot fondacije

Daju se za projekte kojima je cilj provođenje ispitivanja, koje će omogućiti da krajnji rezultat bude procijenjen prije bilo kojeg daljnjeg fondiranja ili ekspanzije projekta. Pilot projekti često imaju trajanje od jedne godine.

Istraživačke fondacije

Donacija namijenjena za specifičnu i jasno definiranu svrhu, testiranje pretpostavke ili za poduzimanje istraživanja na pojedinom polju. Istraživačke donacije su generalno namjenjene za naučna istraživanja akademskih institucija, a usmjerene prema njihovim članovima kojih se ona tiču.

Posebne fondacije

Namijenjene su konkretnoj svrsi, kao što su putni troškovi, kupovina opreme ili podučavanja(fees-?). Ne može se koristiti za upotrebu po vlastitoj volji tražitelja donacije.

Male donacije

To se ponekad odnosi samo kao na prilog(poklon), a namijenjuje se kada donator smatra da projekt ili aplikacija ima određenu vrijednost, ali da nije u dugoročnom interesu.

Kapitalne donacije

Namijenjene su organizacijama u skladu s glavnim točkama kapitalnih izdataka, kao što je konstrukcija zgrada. Premda mnogo zaklada i fondacija isključuje naročito takove zahtjeve, postoje iznimke kada je u pitanju dobrobit zajednice.

Evaluacijske donacije (donacije procjene, vrednovanja)

Namijenjene su projektima koji su uspješno pokrenuti kao pilot projekti i traže službenu vanjsku procjenu prije traženja glavne podrške ili sponzorstva. Ta donacija uspješno radi kao snažno sredstvo, omogučujući primatelju da traži daljnje fondiranje sa točnim, opsežnim i nepristranim informacijama o njihovom projektu za uvid potencijalnim donatorima.

Zajmovi

Dostupni od nekih donatora umjesto direktne donacije. Često na niskoj ili nominalnoj kamatnoj stopi, sa mogućnošću fleksibilnih otplatnih rokova. Moguće raspoloživi za skupe troškove, kao što su npr. muzički instrumenti, ili za komercijalne pothvate kao što su izložbe, gdje postoje realna očekivanaja za dohodak.

Internacionalne donacije

Dostupne su i pojedincima i organizacijama u Australiji, od prekomorskih organizacija koje su sposobne donirati internacionalno. Veličina i vrsta donacije veoma varira, a prihvatljivost i porezni zahtjevi trebaju se potpuno istražiti.