Partnerstvo

Zašto je važno partnerstvo?

Gotovo svaki dan u razgovoru čujemo riječ – partnerstvo. O partnerstvu ja lakše razgovarati nego ga u potpunosti razumjeti..

Većina ljudi pod partnerstvom podrazumijeva neku suradnju. Iako ne postoji neko univerzalno pravilo za partnerstvo, ipak postoje neka pravila koja bi se trebala uvažavati kako bi se moglo zaista govoriti o pravom partnerstvu.

Danas nije lako stvarati i provoditi partnerstvo iz razloga što ono zahtijeva uvažavanje i slušanje druge strane, dogovaranje i provedbu. Isto tako partnerstvo podrazumijeva dijeljenje odgovornosti, koristi i rizika.

Partnerstvo se gradi dugoročnije i ponekad može biti razočaravajuće iskustvo , naročito ako nisu zadovoljena naša očekivanja. Međutim, postoje mnoga partnerstva u svijetu koja su vrlo učinkovita i održiva naročito ako partneri planiraju i provode aktivnosti sustavno.U praksi se pokazalo da ako svaki sektor provodi programe bez interakcije, ne dobiva željene rezultate. Ako su aktivnosti raspršene, dolazi do preklapanja poslova, korisnici se ne snalaze a ukupan učinak je mali.

Danas je partnerstvo nužnost ali se postavlja pitanje kako ga ostvariti.

Zbog ubrzanog načina života kad nemamo dovoljno vremena jedni za druge, i sama izgradnja partnerskih odnosa je sve teža. Dobro partnerstvo podrazumijeva vrijeme i resurse naročito u početku a krajnji rezultat će sigurno nadmašiti rezultat koji bi postigla samo jedna strana sama za sebe.

O potrebi i važnosti partnerstva razgovaralo se još 1992. godine na skupu UN održanog u Rio de Janeiru pod nazivom « Okoliš i razvoj «te na skupu u Johannesburgu nakon deset godina gdje su sudjelovali predstavnici sva tri sektora: javnog, poslovnog i civilnog.

Partnerstvo predstavlja mogućnost za bolji razvoj, jer svaki partner donosi svoje kvalitete, znanje i vještine te ima svoju ulogu u osmišljavanju i provođenju projekta.

Svako društvo koje želi biti uspješno, mora povezati sva tri sektora koji na različite načine doprinose i ispunjavaju svoje specifične funkcije. Nikada samo jedan sektor sam za sebe ne može odgovoriti na izazove u okruženju.

Kakva je korist od partnerstva?

– lakši pristup znanju i drugim ljudima
– inovativnost
– razvoj ljudskih resursa
– djelotvornost
– reputacija
– dugoročna stabilnost

Korist od partnerstva imaju sva tri sektora: javni, poslovni i civilni sektor. Izgradnja partnerskih odnosa je bitna u razvojnim procesima jer se postiže sinergija koja razvija tim. Na taj način se bolje planira osmišljava i provodi zacrtani plan.

Prema mišljenju mnogih stručnjaka, partnerstvo je neophodno da se postigne uspješno društvo. Svi partneri trebaju dobiti odgovarajući udio u postignutim koristima, a zajednica treba ići naprijed. U suprotnom, partnerstvo je krenulo krivim putem.