Projekti od osnivanja udruge

Aplicirali smo slijedeće projekte:

 • Portal sa bazom podataka udruga grada Bjelovara
  • Informativni punkt (vitrina )
  • Edukacija za antikorupcijski portal
  • Stop korupciji
  • Portal sa bazom podataka udruga Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Tečaj engleskog jezika I stupanj, srednji i napredni tečaj za odrasle osobe
  • PHARE 2006 „Motivirajmo građane na akciju”
  • Agencija za mobilnost i programe EU – Grundtvig program – Coaching
  • „Borba protiv korupcije od dna prema gore“
  •LLL Grundtvig-pripremni posjeti

Erasmus –„Nove kompeticije za nove izazove“

 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- projekt „Sinergija i nova znanja – osnova za demokratizaciju društva

 Hrvatska banka za obnovu i razvoj- Važnost gljiva za bioraznolikost i ekosustav
 HEP- „ I ja znam brati gljive!!

 HBOR- Mi smo drugačiji-mi smo kreativni sanjari!!