6. godišnja skupština Udruge za razvoj civilnoga društva Osmijeh (2015)

6. Godišnja skupština Udruge za razvoj civilnoga društva Osmijeh održana je
30.11.2015. u 18 sati u Velikoj vijećnici Bjelovarsko bilogorske županije.

Skupštini je prisustvovalo 39 članova od ukupno 61.

S obzirom na veliku recesiju u svijetu, sve teže će biti pronalaziti sredstva za realizaciju projekta, tako da se ovom problemu mora pristupiti multidisciplinarno, timskim radom, velikim entuzijazmom, empatično i sa velikom energijom. Promjene koje se odvijaju u nevladinom sektoru su veoma dinamične i traže brzu prilagodbu, tako da se ovim poslom trebaju baviti što mlađi ljudi a stariji da im pružaju podršku svojim iskustvom. Kod mladih postoji u početku interes, ali onda naglo “splasne “jer oni odmah očekuju financijsku nagradu, a taj process je dugotrajan, mukotrpan i traži jako mnogo učenja.
Stoga je poruka bila da se nastavi proaktivno sa radom i da dolaze vremena kada sami moramo pronalaziti poslove tz. Samozapošljavanje ili kako bi to u EU rekli–self-empoyment.