AKTIVNOSTI 2013.

U 2013. I 2014.godini udruga Osmijeh nastavlja sa projektom „ I odrasli uče“- tečaj engleskog jezika. Zbog velikog interesa u 2014. formirana je nova grupa sudionika za početno učenje jezika i to različitih profila od nezaposlenih, mladih, zaposlenih i umirovljenika. Ukupan broj polaznika je 41. Učenje se obavlja interaktivno i modernim metodama po Oxfordu a polaznici dobivaju interni certifikat.

Skupština 2013.

8. Godišnja skupština Udruge Osmijeh Bjelovar održana je 3.studenog 2014.godine u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Skupštini je prisustvovalo 36 članova.
Udruga je u 2013. Imala malo aktivnosti iz razloga velike recesije. Sve aktivnosti su se smanjile a jedan od razloga je nedostatak sredstava u državnoj blagajni, dok su donatori također smanjili svoje budžete za nevladin sektor.
Jedan od problema je što se na lokalnoj zajednici teško nađu partnerstva jer udruge vole „ solirati“ a to donatori ne vole i ne financiraju. Za međunarodne partnere projekti su mnogo sofisticiraniji i traže za pripremu projekta značajna sredstva koja male udruge nemaju. Također je primijećeno da ima lobiranja i u nevladinom sektoru što narušava njegovu primarnu misiju a to je da bude korektiv između javnog i poslovnog sektora.
Na Skupštini je podneseno izvješće o radu, financijsko izvješće i plan aktivnosti za 2014.
Također je Skupština donijela odluku o uskladi našeg statuta sa novim zakonom o udrugama.
Iako smo pokušali aplicirati na nekoliko fondova, sredstva nismo dobili tako da je bilo teško provoditi aktivnosti bez financijske potpore.
Od projekta se realizirao uspješno projekt „ I odrasli uče „ za koji su konstantno zainteresirani članovi naše udruge. Projekt se provodio u tri grupe a učestvovalo je 34 člana. Zbog velikog interesa članova dogovoreno je da se formira i početna grupa za engleski jezik što je usvojeno na skupštini. Sudionici projekta su raznih zanimanja od mladih, nezaposlenih, invalida i zaposlenih.
S obzirom da je udruga imala prihod manji od 100.000,00 kuna, nije obveznik sastavljanja financijskih izvješća prema čl. 71 Uredbe o računovodstvu neprofitabilnih organizacija o čemu smo obavijestili Državni ured za reviziju Bjelovar.

Skupština 2012.

7. Godišnja skupština Udruge Osmijeh Bjelovar održana je 18.11. 2013.godine u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Skupštini je prisustvovalo 35 članova od ukupno 58.
Udruga je u 2012. osjetila posljedice recesije što se bitno odrazilo na rad udruge. Sve aktivnosti su se smanjile a jedan od razloga je nedostatak sredstava u državnoj blagajni, dok su donatori također smanjili svoje budžete za nevladin sektor.
Iako smo pokušali aplicirati na nekoliko fondova, sredstva nismo dobili tako da je bilo teško provoditi aktivnosti bez financijske potpore.
Od projekta se realizirao uspješno projekt „ I odrasli uče „ za koji su konstantno zainteresirani članovi naše udruge. Projekt se provodio u tri grupe a učestvovalo je 36 članova.
Također smo sudjelovali na Pripremnom projektu Grundtvig u Rondi- Španjolska gdje je sudjelovalo 6 zemalja. Radi se o cjeloživotnom učenju a odnosi se na međugeneracijsko učenje mladih i starih kao i razvijanju poduzetništva.
Promjene u nevladinom sektoru su veoma dinamične i traže veliko znanje kao i multidisciplinarnost svih nauka. To daje šanse mladim ljudima za novo zapošljavane i stjecanje velikog iskustva kako u zemlji tako i na međunarodnom nivou.
S obzirom da je udruga imala prihod manji od 100.000,00 kuna, nije obveznik sastavljanja financijskih izvješća prema čl. 71 Uredbe o računovodstvu neprofitabilnih organizacija o čemu smo obavijestili Državni ured za reviziju Bjelovar.