Aplicirani projekti u 2015.

U toku 2015. Godine udruga Osmijeh je aplicirala 5 projekta i to:

1. Erasmus –„Nove kompeticije za nove izazove“ – u iznosu 16.397,00 eura ili 124.617,20 kn
2. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- projekt „Sinergija i nova znanja – osnova za demokratizaciju društva u iznosu od 171.760,00 kuna
3. Hrvatska banka za obnovu i razvoj- Važnost gljiva za bioraznolikost i ekosustav u iznosu od 54.950,00 kn
4. Fond za zaštitu okoliša – „ Planet bez gljiva je nezamisliv!“ -60.000,00
5. HEP- „ I ja znam brati gljive! – u iznosu od 38.000,00

Ukupna vrijednost apliciranih projekta iznosi : 449.327,00 kuna

Nažalost niti jedan od projekta nije dobio potporu tako da smo aktivnosti financirali iz vlastitih sredstava.