Naše aktivnosti od osnivanja

• Sudjelovanje u radionicama:
› Upravljanje projektnim ciklusom
› Strateško planiranje
› Financiranje iz fondova EU
› Demokracija i mediji
› Arion visit study- Globalno učenje – EU
› Posjet i sudjelovanje na konferenciji Shekinah Home Society, Canada

• Sudjelovanje na Kongresu ljudskih prava u Oslu 2010.
Akcije
Sudjelovanje na :
› Danima civilne akcije
› Festivalu znanja
› Festivalu umjetnosti
› Festivalu demokracije
› Potpisivanje peticije za zgradu Omladinskog doma
› Organiziranje tečaja engleskog jezika za odrasle osobe
› Kontaktiranje sa međunarodnim fondacijama za razvoj civilnoga društva
› Povezivanje sa poslovnim sektorom i javnim sektorom