Prezentacijom do uspjeha

(za sve one koji prezentiraju)

Umijeće predstavljanja danas je jedan od najvažnijih faktora kako doći do uspjeha. Samo rijetki uspijevaju uspostaviti onu pravu vezu u kojoj se predstavljač i publika izvrsno razumiju. Rijetki su ljudi koji mogu javno nastupiti i reći poruku sa jakim učinkom bez ranije pripreme.

Vrijednost ne može biti ostvarena ako nije dobro prenesena. Lideri koji nadahnjuju moraju imati velike komunikacijske vještine koje su pokretači društva.

J.Weissman je rekao: “Nikada nemate drugu priliku za ostavljanje prvog dojma.”

Problem je u tome što mnogi ljudi ne znaju ispričati priču i što je najgore, ne znaju da ne znaju ispričati priču.

Međutim, kad imate dobru priču samo predstavljanje, skoro čudesno, dođe na svoje mjesto. Kratka i jasna priča predstavljaču daje jasnoću misli i uravnoteženu prezentaciju. Dobar predstavljač zgrabi pozornost publike odmah na početku predstavljanja, vodi je kroz sve moguće dijelove, bez ispuštanja, a onda ju prepusti zovu na akciju.

Ona osoba koja je u stanju uspješno predstaviti poslovnu priču, smatra se sposobnom upravljati i zavređuje povjerenje drugih.

Koje se greške najčešće javljaju kod prezentacije ?
› nema jasne poante
› nema koristi za publiku
› nema jasnog tijeka
› predetaljno
› predugo

Savladati zastupanje interesa publike, znači naučiti vidjeti sebe, svoju prezentaciju očima svoje publike. Da bi ljudi na bilo što reagirali moraju imati razlog za reakciju i to mora biti njihov razlog, a ne vaš.

Ključ za izgradnju zastupanja interesa publike je da uvijek postavimo pitanje: Što tu ima za vas? Ili eng. What’s In It For You ? skrać. WIIFY.

Kod prezentacije je veoma važno ne natrpavati mnogo podataka jer su oni dio pripreme, a ne prezentacije. Treba napraviti odabir važnih podataka, a onda ih dotjerivati. Sakupljanje ideja ili brainstorming je veoma važan za dobru prezentaciju. Nema loših ideja za vrijeme brainstorminga. Kada imate dobru priču samo predstavljanje dođe na svoje mjesto.

Kod prezentacije treba uzeti u obzir i ove činjenice:
› osobni stil predavača
› primarni interes publike
› utvrđenu agendu
› osjet za estetiku

Kako osvojiti publiku? Postoji sedam klasičnih poteza:

1.Pitanje. Pitanje upućeno publici.
2.Fakt. Impresivni podatak
3.Retrospektiva/Perspektiva. Pogled natrag i unaprijed.
4.Anegdota. Kratka zanimljiva priča.
5.Citat.
6.Aforizam. Poznata izreka
7.Analogija. Usporedba dviju nesrodnih točaka.

Gdje prezenteri najčešće griješe?
› grafikoni su prenatrpani
› na slajdu ima previše informacija
› slajd je izgledao kao grafikon za oko

Treba naglasiti da je prezentacija samo prezentacija, a nikada dokument. Slajdovi su tu da podupru predstavljača, a ne obrnuto.
Poznata je kineska poslovica:
Čujem i zaboravim
Vidim i pamtim
Učinim i razumijem.

Kombinirajući dobro osmišljenu priču koja ima jasan početak, sredinu i kraj, s odgovarajućim slajdom, možete vidjeti kako izraditi vašu čitavu prezentaciju. Jedini način da pripremite Power point prezentaciju je da izgovarate na glas, točno onako kako ćete činiti na dan stvarne prezentacije.

Solidan temelj dobro razvijene priče i grafike u kombinaciji s verbalizacijom, daje nesigurnom predstavljaču potrebnu razinu ležernosti.

Za dobru prezentaciju bitno je prilagoditi okolinu: obići prostor, opremu, pojačavanje, zaslon za projekciju, osvijetljenje, tajming, odijevanje i drugo.

I na kraju, prezentacijom do uspjeha je najkraći put do pljeska svakom predstavljaču.

Sretno!