Projekti od osnivanja udruge

Aplicirali smo slijedeće projekte:

• Portal sa bazom podataka udruga grada Bjelovara
• Informativni punkt (vitrina )
• Edukacija za antikorupcijski portal
• Stop korupciji
• Portal sa bazom podataka udruga Bjelovarsko-bilogorske županije
• Tečaj engleskog jezika I stupanj, srednji i napredni tečaj za odrasle osobe
• PHARE 2006 „Motivirajmo građane na akciju”
• Agencija za mobilnost i programe EU – Grundtvig program – Coaching
• „Borba protiv korupcije od dna prema gore“
•LLL Grundtvig-pripremni posjeti