Skupština 2012.

7. Godišnja skupština Udruge Osmijeh Bjelovar održana je 18.11. 2013.godine u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Skupštini je prisustvovalo 35 članova od ukupno 58.
Udruga je u 2012. osjetila posljedice recesije što se bitno odrazilo na rad udruge. Sve aktivnosti su se smanjile a jedan od razloga je nedostatak sredstava u državnoj blagajni, dok su donatori također smanjili svoje budžete za nevladin sektor.
Iako smo pokušali aplicirati na nekoliko fondova, sredstva nismo dobili tako da je bilo teško provoditi aktivnosti bez financijske potpore.
Od projekta se realizirao uspješno projekt „ I odrasli uče „ za koji su konstantno zainteresirani članovi naše udruge. Projekt se provodio u tri grupe a učestvovalo je 36 članova.
Također smo sudjelovali na Pripremnom projektu Grundtvig u Rondi- Španjolska gdje je sudjelovalo 6 zemalja. Radi se o cjeloživotnom učenju a odnosi se na međugeneracijsko učenje mladih i starih kao i razvijanju poduzetništva.
Promjene u nevladinom sektoru su veoma dinamične i traže veliko znanje kao i multidisciplinarnost svih nauka. To daje šanse mladim ljudima za novo zapošljavane i stjecanje velikog iskustva kako u zemlji tako i na međunarodnom nivou.
S obzirom da je udruga imala prihod manji od 100.000,00 kuna, nije obveznik sastavljanja financijskih izvješća prema čl. 71 Uredbe o računovodstvu neprofitabilnih organizacija o čemu smo obavijestili Državni ured za reviziju Bjelovar.