Skupština 2013.

8. Godišnja skupština Udruge Osmijeh Bjelovar održana je 3.studenog 2014.godine u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije. Skupštini je prisustvovalo 36 članova.

Udruga je u 2013. Imala malo aktivnosti iz razloga velike recesije. Sve aktivnosti su se smanjile a jedan od razloga je nedostatak sredstava u državnoj blagajni, dok su donatori također smanjili svoje budžete za nevladin sektor.
Jedan od problema je što se na lokalnoj zajednici teško nađu partnerstva jer udruge vole „ solirati“ a to donatori ne vole i ne financiraju. Za međunarodne partnere projekti su mnogo sofisticiraniji i traže za pripremu projekta značajna sredstva koja male udruge nemaju. Također je primijećeno da ima lobiranja i u nevladinom sektoru što narušava njegovu primarnu misiju a to je da bude korektiv između javnog i poslovnog sektora.
Na Skupštini je podneseno izvješće o radu, financijsko izvješće i plan aktivnosti za 2014.
Također je Skupština donijela odluku o uskladi našeg statuta sa novim zakonom o udrugama.
Iako smo pokušali aplicirati na nekoliko fondova, sredstva nismo dobili tako da je bilo teško provoditi aktivnosti bez financijske potpore.
Od projekta se realizirao uspješno projekt „ I odrasli uče „ za koji su konstantno zainteresirani članovi naše udruge. Projekt se provodio u tri grupe a učestvovalo je 34 člana. Zbog velikog interesa članova dogovoreno je da se formira i početna grupa za engleski jezik što je usvojeno na skupštini. Sudionici projekta su raznih zanimanja od mladih, nezaposlenih, invalida i zaposlenih.
S obzirom da je udruga imala prihod manji od 100.000,00 kuna, nije obveznik sastavljanja financijskih izvješća prema čl. 71 Uredbe o računovodstvu neprofitabilnih organizacija o čemu smo obavijestili Državni ured za reviziju Bjelovar.