Svečana konferencija povodom osnivanja Nacionalnog Europass centar Hrvatska

Svečanoj konferenciji Europass održana je 2. prosinca 2011. u hotelu The Regent Esplanade povodom osnivanja Nacionalnog Europass centra u Hrvatskoj prisustvovala je i članica Osmijeha, Margareta TabarEuropass je portfelj od pet dokumenata namjenjen europskim građanima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način. Dokumenti koje obuhvaćaju su: životopis, jezična putovnica, dodatak svjedodžbi, dopunska isprava o studiju i mobilnost. dokazivanja da je korisnik boravio određeno vrijeme u inozemstvu od strane fakulteta ili tvrtke.
Konferenciji su prisustvovali, pored voditelja Nacionalnog Europass centra, brojni gosti predavači. Svakako valja istaknuti voditelja inicijative Europass iz Europske komisije – Opće uprave za obrazovanje i kulturu, gosp. Pedra Chavesa te predstavnike Nacionalnog Europass centra RepublikeČeške, gđa. Irena Palanova i gosp. Lubomir Valenta. Domaći predavači bili su predstvnici Agencije za mobilnost i programe EU, Euroguidance, Sveučlište u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta čija su predavanja potaknula sudionike na iznošenje problema s kojom se susreću u praksi.
Udruga OsmijehUdruga Osmijeh