Tribina Krešimir Mišak 2016.

U srijedu 20.siječnja 2016. održana je tribina pod nazivom „ Novi svjetski poredak- što činiti?“Gost tribine je bio Krešimir Mišak svestrani novinar koji se bavi istraživačkim novinarstvom. Organizator je bila Narodna knjižnica Petar Preradović i Udruga za razvoj civilnog društva Osmijeh

Udruga Osmijeh

U svojoj kultnoj emisiji „ Na rubu znanosti „ dovodi ljude koji se mogu smatrati vrhom stvarne svjetske intelektualne elite a koji se ne mogu vidjeti na korumpiranim, kontroliranim svjetskim medijima, i preko njih otvara oči građanima Hrvatske, ali i regije.
U svom izlaganju je govorio o svjetskim događanjima koji su dirigirani i nisu slučajni. Iz centara moći se manipulira svjetskim i financijskim krizama iza kojih stoje tajna društva i snažne korporacije. Zato je za svaku situaciju važno biti kreativan, imati principe,biti informiran i preuzeti život u svoje ruke.
Bitna je snaga svijesti jer za istinu ne treba mnogo ali za laž treba jako mnogo!

Projekti

Učenje njemačkog jezika

Početkom 2016. Godine započeli smo sa učenjem njemačkog jezika za početnu grupu. Interes je bio velik i projekt je bio završen u travnju mjesecu a rezultati su bili zadovoljavajući.
Struktura polaznika je bila raznolika: studenti, zaposleni, nezaposleni, umirovljenici od čega 90 % su bile žene a 10 % muškarci.
Učenje se odvijalo po modernim metodama gdje su se za svaku cjelinu koristili nastavni listići, dodatne križaljke za usvajanje riječi,frontalni rad sa grupama i u paru su uvježbavali govor stranog jezika metodom ponavljanja i imitiranja te slušanja.
Polaznici su glumili uloge, čitali dijaloge,imitirali iste, te uz pomoć znakova i simbola sami postavljali pitanja jedni drugima i na njih odgovarali uz pomoć metode usmenog izlaganja, metode razgovora, čitanja i rada u tekstu.
Česta tema je bila multikulturalnost kako bi prepoznali sličnosti i razlike vlastite kulture sa drugim zemljama.
U grupama je vladala ugodna, radna i prijateljska klima a polaznici su redovito dolazili na satove.

Učenje engleskog jezika

Ovaj projekt se zbog velikog interesa kontinuirano nastavlja već nekoliko godina i odvijao se u četiri grupe.
Nastava je bila usmjerena na razvijanje sve četiri jezične vještine, s osobitim naglaskom na razvoj govorne kompetencije, koju je većina polaznika ocijenila kao prioritetnu u svom usavršavanju.
Polaznici su bili iznimno motivirani u učenju, redovito su pohađali nastavu, a sama nastava je organizirana s idealnim brojem polaznika u grupi i individualiziranim pristupom, što se nedvojbeno odrazilo na visoki stupanj prolaznosti na završnoj pismenoj provjeri znanja.
Osim usvajanja i uvježbavanja ciljanih gramatičkih struktura i vokabulara, polaznici pored komunikacijske stječu i međukulturalnu kompetenciju, koja je iznimno važna u suvremenom svijetu. Učenjem stranog jezika pojedinac razvija vlastite temeljne kompetencije, informiranost o jeziku i kulturi drugih naroda što mu pruža i veće mogućnosti osobne mobilnosti i sigurne orijentacije u modernom, globaliziranom svijetu.
Zbog svega navedenog razumljiva je motiviranost polaznika za nastavak edukacije.