Zašto je važno globalno učenje

Piše: Vera Šakić Frntić, dipl.oec.

Glotta Nova – Centar za novo znanje

Oni narodi koji su sebi bolje znali odabrati ne samo ministre obrazovanja, već i sve ostale političare u vlasti, danas imaju obrazovanje na europskom nivou i učestvuju sa svojim obrazovnim institucijama u obrazovanju svojih građana, ali i građana iz cijele Europe.Takav je internacionalni trening centar za edukaciju odraslih Glotta Nova (Nova znanja) iz Ljubljane, koji je 1992. god. proizašao iz entuzijazma dviju ekspertica za obrazovanje odraslih: Jelice Pegan Sternberger i Tatjane Dragovič.

One su krenule s ciljem:

› “Osposobimo organizacije i pojedince da postignu poslovnu i personalnu izvrsnost”
› “Postanimo vodeća obrazovno-savjetodavna institucija u Sloveniji za razvoj komunikacionih i drugih vještina i postanimo prepoznatljivi i vrednovani po tome u cijeloj Europi.”
› “Naše vrijednosti su: znanje, profesionalizam, kvaliteta, kreativnost, transfer znanja u praksu, fleksibilnost, personalni pristup, jedinstvenost.“

Danas Glotta Nova posjeduje tim edukacijskih trenera, profesionalaca i eksperata, teoretičara i praktičara koji su svoja znanja stjecali i kod kuće i u inozemstvu, a specijalisti su za: liderstvo, motivaciju, retoriku, komunikacije, prodaju, marketing, dizajn, upravljanje timovima, postizanje ciljeva, kreativnost, inovativnost, kontrolu i obradu stresa, edukaciju trenera, brzo učenje i čitanje, personalni razvoj, jezike, neurolingvističko programiranje (NLP), sistemsko mišljenje i druga područja koja omogućuju zaposlenicima da postignu široko rangirane kompetencije uključujući personalnu, biznis i profesionalnu izvrsnost.

Sa ovakvim repertoarom usluga i Global Learning Methodom koju su razvili i patentirali, Glotta Nova služi europskim preduzećima koja žele da njihovi zaposlenici postignu personalnu izvrsnost. Pružanjem oko 130 usluga treninga godišnje, kompanija je ostvarila partnerski odnos sa mnogim tvrtkama, za koje redovno trenira i obučava njihove zaposlenike s ciljem da budu stalno izvrsni u svom poslu. Time su stekli reputaciju kvalitetnog inovatora u obrazovanju odraslih koji raspolaže s visoko kompetentnim osobljem na opće zadovoljstvo klijenata.

Suština obrazovanja odraslih i Global Learning Method

Tradicionalna uloga učitelja-edukatora se promijenila. Danas moderni učitelj mora biti: mentor, trener (coach), moderator, konzultant, asistent odraslima u edukacionom procesu itd. Zbog potrebe da bude sposoban suočiti se s takvom svojom novom ulogom, uprkos svom ogromnom znanju i iskustvu, edukator mora također biti dodatno educiran kroz konstantne treninge.

Upravo zato je Glotta Nova razvila vlastitu Global Learning Methodu gdje je svaki participant u edukacionom procesu jedna specifična individua s potrebom specifičnog tipa učenja. Suština ove metode je u holističkom pristupu poučavanja i učenja te u činjenici da ona u potpunosti reflektira inovativnost, kompetenciju i znanje njihovih eksperata. Ova metoda je bazirana na kombinaciji različitih metoda i tehnika kao što su: sugestopedia, modeli mišljenja (mind-map), mentalni trening, quantum učenje i neurolingvističko programiranje (NLP). Pri tom se podrazumijeva da:
› sugestopedija je oblik učenja kroz glazbu,
› mind-map je specijalan način mišljenja za proširenje vokabulara pripremom prezentacije
› mentalni trening su relaksacija, društvene igre, komunikacijske igre itd.,
› quantum learning je efektivan način učenja aktiviranjem obiju hemisfera mozga,
› neurolingvističko programiranje je tehnologija bazirana na pretpostavci da svako ponašanje ima strukturu koja se može modelirati, naučiti i promijeniti.

Participanti uče kroz konverzaciju, demonstraciju, objašnjenje i različite aktivnosti (igranje uloga, vještine izvođenja, igre komunikacije, kreativno pisanje itd). Oni su aktivno uključeni kao individue, parovi ili grupe u rad i u bliskom kontaktu su s temom. Dalje, globalno učenje stimulira prirodan način učenja u njegovom autentičnom okruženju, dešavajući se u opuštenoj atmosferi. Prednost takvog načina učenja je veća efikasnost mozga, momentalna upotreba onog što je naučeno, učenje brojnih praktičnih vještina koje mogu biti funkcionalne i u privatnom i profesionalnom životu, razvijanje vještine komuniciranja, (samopuzdanje, efektna prezentacija, tečan govor, stvaranje ugodne atmosfere) i grupne radne vještine. Participanti uče kroz momentalno iskustvo i na bazi primljene povratne veze (feedback).

Korištenje svega ovoga Glotta Nova je osmislila i ponudila tržištu kroz više segmenata njihovog rada: internacionalni treninzi (edukacija odraslih u tvrtkama i globalno učenje), treniranje trenera (u kompanijama i u školama), centar za samoučenje, strani jezici, retorika i komunikacija, coaching (osobni i poslovni), treninzi menadžera (liderske vještine, gradnja tima, motivacija, prodaja i marketing, poslovna komunikacija, predstavljanje vještina), NLP (NLP praktikanti, NLP biznis praktikanti, NLP master praktikanti i NLP coach praktikanti).

Društvena angažiranost t i odgovornost

Glotta Nova je visoko društveno odgovorna kompanija. Naime, ona ne brine samo o tome da opstane na tržištu time što će steći zadovoljavajući broj klijenata i pružiti im ono što njima treba, već nastoji i uspijeva da postigne i pozitivan utjecaj na društvo i okolinu u kojoj djeluje i radi. U tom cilju često nudi čitav niz veoma povoljnih, a ponekad čak i besplatnih oblika edukacije, studiranja i konzultacija za individualce ili grupe. U okviru jedne takve ponude sam i ja pohađala ARION STUDY VISIT 2007., zajedno s osobama iz Italije, Belgije, Španjolske i Češke, za što sam dobila i njihov certifikat i daleko važnije iskustvo iz GLOBAL LEARNING METHODe.

Glotta Nova suradjuje i na brojnim internacionalnim i slovenskim neprofitnim projektima koji imaju za cilj razvijanje vještina u kompanijama i institucijama i drugim područjima. Također organizira besplatnu edukaciju za osobe s posebnim potrebama, a često organizira i razne manifestacije kroz koje skreće pažnju javnosti na značaj obrazovanja odraslih i uopće obrazovanje te učestvuje u mnogim drugim društveno korisnim akcijama.

Što se krije iza pojma coaching

Do sada smo pod pojmom coach (trener) podrazumijevali osobu koja trenira neki sportski tim. Međutim, tim ne mora nužno biti sportski i sve češće to nije. Coach (trener) može trenirati svaki tim, ali ne na isti način i ne baš s istim ciljem. Naravno, za to su mu potrebna specifična znanja. U tom smislu coaching je nova profesija.

Još uvijek ćemo se saplitati o pojmove coach i mentor koji označavaju nešto slično, ali ne i isto. Oboje, i treniranje i mentorstvo, procesi su koji omogućuju i individualcima i korporativnim klijentima da postignu svoj puni potencijal.

Razlika između treniranja i mentorstva je u tome što mentorstvo podrazumijeva da individua slijedi put jednog starijeg i mudrijeg kolege koji ima veliko znanje i iskustvo, s ciljem da bi mu to otvorilo vrata u taj svijet i omogućilo mu da se tamo snađe s ciljem rješavanja problema koji treba riješiti, a treniranje (coaching) se ne izvodi općenito na osnovu direktnog iskustva trenera, osim ako trening nije fokusiran na specifične vještine. To znači da coach pomaže drugima da poboljšaju kvalitet svojih života i postignu svoje ciljeva. U tom smislu coach (čit: kouč):
› pomaže ljudima da sebi bolje postave ciljeve te da ih dostignu,
› podstiče i ohrabruje svoje klijente da učine više negoli su sami namjeravali,
› pomažu svojim klijentima da se bolje fokusiraju na cilj kako bi ga što prije postigli,
› opskrbljuju klijente sa alatima, potporom i strukturom da postignu više.

Coaching je prilično sličan consultingu, jer pomaže klijentu u implementaciji novih vještina, promjena i ciljeva. Također coaching uključuje i nekoliko principa iz treninga u sportu, kao što su rad u timu, kretanje ka cilju, biti najbolji. Međutim, različito od sporta, profesionalni coaching nije takmičenje zasnovano na principu dobiti/izgubiti. Umjesto toga usmjerenje je ka jačanju vještina klijenta, ali ne na pomaganju da pobijede druge u timu. To znači da se coach zalaže za pobjeda/pobjeda rješenja. Uz sve to, coach može biti i najbolji prijatelj, što je apsolutno poželjno, jer tada uistinu klijent ima profesionalca kome može vjerovati u svim aspektima privatnog i profesionalnog života.

Dakle, što je osnovna filozofija coachinga? Prosto rečeno, da mi ljudi otkrijemo što stvarno želimo, da to što želimo dostignemo što prije i lakše uz pomoć coacha koji je stalno tu i koji nam hoće i može pomoći u tome.

Coach je najčešće potreban ljudima koji žele započeti neki biznis, ali i onima koji već rade u biznisu ili nekim institucijama, a iza sebe ne ostavljaju kvalitetne rezultate. Također, coach može naći svoje mjesto i kod onih ljudi koji su uspjeli u biznisu ili poslu, ali ih muče problemi kao što su: Hoću li biti tako uspješan i za 15 godina? Da li ja uopće radim ono što me najviše veseli? Da li sam tolerantan? Da li bi mi život mogao biti lakši i ljepši? Da li imam sve ono što najviše želim? U svemu tome može pomoći coach.

Kod nas ovo zanimanje još ne postoji, a u inozemstvu kako gdje, može se ili mora i certificirati. Kandidati za coacha se regrutiraju iz raznih struka – važno je jedino da su široko, opće obrazovani.

Što se tiče metoda coachinga one su primijenjive i u formalnom školovanju, naročito u završnim godinama studija i pri izradi doktorata pa čak postoji i pojam dissertation coaching. I u Bolonja procesu se podstiče nastavnika da se povremeno ponaša kao coach te bi i iz tog razloga trebalo raditi i na edukaciji nastavnika, bar u pogledu uvođenja novih metoda podučavanja i rada sa đacima/studentima.

Što se krije iza pojma NLP (neurolingvističko programiranje)

Uspjeh najčešće nije slučajan. Da bi se uspjelo, mora se mnogo raditi i to na ispravan način, što najčešće zahtjeva planiranje i korištenje nekih provjerenih obrazaca za postizanje uspjeha. Do pojave NLP-a uspijevali su oni kojima su ti obrasci bili prirodno ugrađeni u strukturu njihovog mišljenja, a nakon pojave NLP-a, (1972.) koji je razotkrio, proučio i modelirao te obrasce, može uspjeti gotova svatko tko to hoće, ali uz uslov da se obuči NLP-u i njegovim modelima, kad mu već prirodno nisu ugrađeni u njegovu strukturu mišljenja..

Neurolingvističko programiranje proučava strukturu ljudskog mišljenja i doživljavanje svijeta i kao takvo predstavlja model strukture jedinstvenog životnog iskustva pojedinca. Očigledno je da struktura nečeg tako individualnog ne može biti unificirana i iskazana statističkom formulom, već vodi ka modelima koji pokazuju kako to funkcionira. Iz tog se mogu razviti tehnike za brzo i efikasno mijenjanje misli, ponašanja i vjerovanja, koji su ograničavali naš razvoj. Modeli kao što su: meta-model, metaprogram, Milton-model, submodaliteti, reprezentacioni sustavi i mnogi drugi predstavljaju različito oruđe pomoću kog se kreiraju te promjene. NLP je nastao pod uticajem hipnoterapije i psihoterapije, iako njeni teorijski principi nisu podržani psihologijom kao naukom. U stvari, NLP je umjetnost i nauka dostizanja savršenstva, a temelji se na poučavanju kako vrhunski profesionalci iz raznih područja postižu svoje izvanredne rezultate. Ove komunikacijske vještine može svatko naučiti radi poboljšanja efikasnosti na osobnom i profesionalnom planu.

Zato možemo reći da je NLP praktična disciplina koja ima za cilj povećati izbore i poboljšati kvalitetu života, čime postaje izuzetno korisna. Ukoliko se odabrani model ne pokaže kao funkcionalan, on se mijenja dok se ne pronađe onaj koji je funkcionlan. Treba podsticati svakoga da istražuje u područjui NLP-a i da koristi te moćne ideje uz poštovanje kako svog integriteta, tako i integriteta drugih ljudi, da stvara više izbora i sreću u osobnom i profesionalnom životu za sebe i za druge ljude.

Kao što je rečeno, NLP je i umjetnost i nauka. Umjetnost zato, jer svatko unosi jedinstvenost svoje ličnosti i stila u ono što radi, a to se ne može prikazati riječima ili tehnikom. Nauka zato, jer raspolaže metodom i tehnikom otkrivanja obrazaca koje koriste uspješni pojedinci u postizanju izvanrednih rezultata u najrazličitijim područjima. Ovaj proces se zove modeliranje, a obrasci, vještine i tehnike otkrivene na taj način sve više se koriste u savjetovanju, obrazovanju i poslovanju radi ostvarivanja uspješnije komunikacije, osobnog razvoja i ubrzanog učenja. Ili jednostavnije rečeno: NLP proučava način na koji neki ljudi postižu uspjeh u najrazličitijim područjima i podučava druge ljude tim obrascima. Zato je to pravi put da otkrijete i razvijete svoju osobnu genijalnost, tj. način da ono najbolje u vama i drugima dođe do punog izražaja.

Dakle, možemo reći da NLP proučava strukturu subjektivnog ljudskog doživljaja; način na koji organiziramo ono što vidimo, čujemo i osjetimo, kao i kako obrađujemo i filtriramo vanjski svijet kroz naša čula. Također, proučava kako to jezički uobličavamo i kako postupamo, na svjesnom i nesvjesnom nivou, kako bismo postigli određene rezultate.