Završetak projekta

Udruga Osmijeh je završila projekt “Borba protiv korupcije od dna prema vrhu” u rekordnom vremenu od pet mjeseci, te je dana 8.3.2011. objavila i rezultate po projektu.
Udruga OsmijehOdržano je 10 predavanja i 10 radionica u pet gradova županije i to: Bjelovaru, Daruvaru, Grubišnom Polju, Garešnici i Čazmi.. Radilo se po metodama brainstorminga i drugim interaktivnim metodama..Nakon toga su učenici pisali esej na temu- korupcija.
U projektu je sudjelovalo:
-direktno volontera iz Osmijeha 10
-posjetilaca predavanja 502
-predavači,mediji,loco uprava,
profesori, građani 152
učesnici ankete 706
Ukupno učesnika 1.370

Projekt je polučio mnogobrojne zaključke:
-da su učenici i građani zainteresirani za društvena događanja
-da su sada potpuno osviješteni o pojavnosti korupcije i kako se ona štetno odražava na njihove živote
-shvatili su što oni mogu kao pojedinci učiniti u borbi protiv korupcije i spremni su da tu svoju ulogu i odigraju.
-spremni su da podrže zviždače pa čak i da osnuju takve udruge i postanu i oni zviždači
-spremni su da svoja nova znanja šire na svoju socijalnu mrežu pa čak i šire.
-mladi u RH su željni znanja i to onog drugačijeg negoli ga dobiju u školi.
-zato je potrebno uvoditi i proširivati mogućnosti dodatnog i alternativnog znanja koje je neophodno svakom građaninu da bi se mogao snaći u današnjim veoma kompleksnim uvjetima života.

Kompletna šira analiza ovog projekta po gradovima nalazi se na našim stranicama na linku Antikorupcija.
Udruga Osmijeh
Udruga Osmijeh